Tidlig ultralyd med nakketranslusensmåling

Tidlig ultralyd med nakketranslusensmåling utføres mellom uke 11 og 14 i svangerskapet. Formålet er å påvise eventuell risiko for kromosomsykdom hos fosteret, f.eks. Downs syndrom (trisomi 21) eller andre tilstander.