Pasient- og pårørendeopplæring

Lov om spesialisthelsetjenesten slår fast at opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire oppgaver. Lærings- og mestringssenteret (LMS) er i dag lokalisert på alle tre sykehusene i UNN.

Hovedaktiviteten ved Lærings- og mestringssenteret er gruppebasert opplæring for pasienter og pårørende i alle aldre. Hensikten med opplæringen er å bidra til økt mestring for pasienter og pårørende med langvarige sykdommer og/eller funksjonsnedsettelse.

Kursoversikt med dato

Kontaktinformasjon

Lærings- og mestringssenteret Harstad

Lærings- og mestringssenteret Narvik

Lærings- og mestringssenteret Tromsø

Hvordan komme med på et kurs du ønsker å delta på?


De fleste kurs inngår som en del av et behandlingsforløp, og man kan settes på venteliste når man er i kontakt med avdelingen.

Hvis man ikke er pasient ved aktuell avdeling må man henvises via sin fastlege. Henvisningen sendes til den avdelingen som er medisinsk/faglig ansvarlig for tilbudet. I henvisningen skal alle deltakeres navn og fødselsnummer påføres.

Hvem som skal stå på henvisingen er avhengig av målgruppen for tilbudet:

Kurs som retter seg mot pasienten selv og pårørende.
Her skal både pasienten og den pårørende som skal delta føres på henvisningen.
 
Kurs som retter seg mot pårørende til voksne over 18 år.
Henvisning knyttes opp mot pasient og den pårørende som skal delta føres på henvisningen.
 
Kurs som retter seg mot foreldre til barn under 18 år og familie.
Her skal både navn og fødselsnummer på barnet og alle de som skal delta på kurset føres på henvisningen.

Deltakerne vil få innkalling fra aktuell sykehusavdeling.

Kostnader (egenandeler, reise- og oppholdsutgifter)

Pasienter har rett til dekning av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger i forbindelse med med deltakelse i opplæringstilbud.

Egenandel ved konsultasjon i spesialisthelsetjenesten
Egenandelen er kr 320,-. Ved opplæringstilbud/ kurs kreves kun egenandel for 1. dag. (Barn under 16 år, pårørende som deltar sammen med pasienten og foreldre til barn under 16 år betaler ikke egenandel. Det betales heller ikke egenandel for foreldrekurs i regi av psykisk helse/BUP.)

Reise- og oppholdsutgifter
Pasienter har rett til å få dekket reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger i forbindelse med deltakelse i opplæringstilbud. For nærmere informasjon kan du se nettsiden til pasientreiser eller ring tlf. 05515

Reglene om reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med deltakelse i opplæringstilbud finnes under Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 5-0 - Finansiering. For øvrig står dette grundig forklart på nettsiden til pasientreiser (se ovenfor).

Nære pårørendes nødvendige utgifter ved reise dekkes ved reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon. Dette forutsatt at kurset eller opplæringen har et medisinsk eller behandlingsmessig innhold og at kursdeltagelsen er nødvendig for framtidig oppfølging av pasienten.

Reise dekkes etter samme regler som for pasient.

Overnatting / Pasienthotellet
Alle som skal bo på hotell i Tromsø, Harstad eller Narvik kan bestille hotell gjennom UNN Pasienthotell
Tlf. 77 75 51 00 eller e-post: booking.pingvinhotellet@unn.no  

Bestill så tidlig som mulig, helst 3 - 4 uker før.

Informasjon om pasienthotellene og priser for overnatting:
Se under "Praktisk informasjon" på de ulike stedene for mer informasjon.

UNN Harstad

UNN Narvik

UNN Tromsø

Lokaler ved LMS - fasiliteter og lånemuligheter


Brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere kan låne møtelokaler ved Lærings- og mestringssentrene i Tromsø, Harstad og Narvik til møtevirksomhet på dagtid og kveldstid.

LMS Harstad
 Møterom med plass for ca. 20 personer med  tavle, teleslynge, videokanon, flip-over. Kjøkken med kaffetrakter og vannkoker.

Lokaler ved Lærings- og mestringssenteret, Harstad sykehus Lokaler ved Lærings- og mestringssenteret, Harstad sykehus:


 

LSM Narvik
Møterom med plass for ca. 20 personer i umiddelbar nærhet til sykehusets lokaler (søsterhjemmet). Videokanon, flip-over, tavle. Kjøkken med kaffetrakter.

Lokaler ved Lærings- og mestringssenteret, Narvik sykehus Lokaler ved Lærings- og mestringssenteret, Narvik sykehus

LMS Tromsø
Møterom med plass for ca. 20 personer med tavle, overhead, videokanon og teleslynge. Kjøkken med kaffetrakter og vannkoker. Inngang nord for Legevakta, nord for sykehuset i Breivika.

Lokaler ved Lærings- og mestringssenteret i Tromsø Lokaler ved Lærings- og mestringssenteret i Tromsø

LMS sin rolle i UNN - hva gjør vi for pasienter, pårørende samt ansatte

LMS er et senter der fagavdelingene gjennomfører gruppebaserte, diagnoserelaterte opplæringstilbud for pasienter og pårørende. LMS er en støttefunksjon for fagavdelingene i utvikling, gjennomføring og evaluering av kursene. I tillegg er LMS et Informasjonssenter for pasienter og brukerorganisasjoner.

I forbindelse med Lærings- og mestringskurs til pasienter og pårørende er oppgavene våre å:

 • administre planleggingsmøter; hvert kurs får egen rådgiver som innkaller kursansvarlige og brukerrepresentanter (standard metode), gir veiledning og støtte under planlegging av program, skriver referat etc
 • lage kursfolder og sende dem til trykkeri
 • reservere kurslokale og grupperom, bistår ved behov ang praktiske oppgaver, eks reservasjon av hotellrom
 • være vert under kursene; henter frukt og mat, rydder serveringsbord etter pauser, lager kursmapper og navneskilt, vann, kaffe- og te
 • undervise i enkelte tema innen læring og mestring (eks mindfullnes, endringsprosesser, psykomotoriske tema, psykososiale reaksjoner) der kursledere mangler forelesere.
 • hjelpe kursledere ved behov, eks oppstart av kurs med forventningsavklaring etc
 • veilede til kontorpersonalet angående kontorfunksjoner, for eksempel DIPS registrering og oppretting av venteliste i DIPS
 • gjennomføre kursevaluering i form av Questback og administrerer evalueringsmøte
 • ordne med brukermedvirkning (vi betaler honorar for all brukermedvirkning i utviklings- og evalueringsmøter, samt for brukerinnlegg i kurs og gir brukerrepresentant opplæring, støtte og veiledning, samt oppfølging etter kurs).

Øvrige oppgaver er å:

 • samarbeide i prosjektarbeid
 • koordinere samarbeid med LMS tjenester i kommunene (opplæringen skal implementeres i pasient- forløpet)
 • samle henvendelser om ønsker/behov for nye opplæringstilbud og videreformidler disse til rett fagavdeling/klinikk
 • sørge for hospitering for studenter
 • undervise i helsepedagogiske tema, både i et to-dagers kurs og i korte undervisningsøkter.

Helsepedagogikk (to-dagers kurs)

LMS arrangerer to-dagers kurs i helsepedagogikk. Kurset arrangeres årlig i Tromsø, og annenhver høst i Harstad eller Narvik. 

Kurset er først og fremst beregnet for ansatte i UNN som driver, eller ønsker å drive gruppebaserte kurs for pasienter og pårørende, men også andre som er interessert i helsepedagogikk kan delta. I tillegg er det åpnet for at fagpersoner fra kommunehelsetjenesten kan delta når det er ledig kapasitet.

Målet med det helsepedagogiske kurset er at deltakerne skal bli trygge på å møte pasienter og pårørende i grupper.

Vi ønsker også å stimulere og inspirere til at deltakerne etablerer lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende i samarbeid med lærings- og mestringssenteret.

Disse to dagene inneholder spennende tema knyttet til pasientopplæring.

 1. Erfaringer fra lærings- og mestringskurs ved erfaren kursleder
 2. Rammer for pasient- og pårørendeopplæring, herunder lærings- og mestringstilbud
 3. .Gjennomgang av sentrale begreper i helsepedagogikk.
 4. Planlegging og gjennomføring av kurspasientkurs
 5. Å snakke om følsomme tema som følelsesreaksjoner, samliv og mestring. 

Følg oss på Facebook

Pasient- og brukerorganisasjoner (oversikt fra Helsenorge.no)

Kursoversikt

09.03 torsdag

Åpent møte om aktivitet (psykisk helse og rus)

Hvordan forbedre muligheter for meningsfulle aktiviteter for pasienter og brukere ved Psykisk helse- og rusklinikken UNN HF? Møtet er åpent for pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og andre interesserte.

Se flere kommende arrangementer ()

ADHD/ADD - opplæringstilbud for pårørende, Narvik

2-dagers opplæringstilbud for pårørende til barn med ADHD/ADD (hyperkinetiske forstyrrelser).

ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Harstad

2-dagers opplæringstilbud for foreldre som har barn med ADHD/ADD.

ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Tromsø

2-dagers foreldrekurs for deg som har barn med ADHD/ADD.

Arvelig risiko for kreft, Tromsø

Opplæringstilbud for kvinner med påvist genfeil i brystkreftgenene BRCA-1 og BRCA-2.

Astma- opplæringstilbud, Harstad

4 ukers (2 dager pr uke) behandling/opplærings-tilbud for personer med astma.

Atrieflimmer - opplæringstilbud, Harstad

1-dags mestringskurs for personer med atrieflimmer eller arterieflutter.

Barneleddgikt, Temadager i Tromsø

Temadager for barn og ungdom med barneleddgikt, og deres foreldre. På temadagen får du mulighet til å lære mer om barneleddgikt, og du vil møte andre i samme situasjon som deg.

Blærekreft. Opplæringstilbud, Tromsø

Opplæringstilbud for deg som har fjernet blæren pga. kreft og din pårørende.

Brystkreft. Opplæringstilbud, Tromsø

Et 3-dagers opplæringstilbud for kvinner som er behandlet for brystkreft. For deg som ønsker å møte fagfolk og andre i samme situasjon.

CFS/ME – tilbud for pårørende, Tromsø

1-dags kurs for deg som er pårørende til person med har diagnosen CFS/ME.

CFS/ME, Tromsø

Kurset er for deg som har diagnosen CFS/ME.

Cøliaki-kurs, Tromsø

Kurset er for deg som har cøliaki, eller er foreldre/foresatte til et barn med sykdommen.

Diabetes type I. Mestringskurs Tromsø

2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type I, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

Diabetes type II, Harstad

2-dagers opplæringstilbud for deg som lever med diabetes og ønsker å lære mer om sykdommen.

Diabetes type II. Mestringskurs UNN Tromsø

2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type II, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

Diabetes type II. Oppfølgingskurs, Narvik

Dette er et 1-dags opplæringstilbud for deg som har gått på diabeteskurs tidligere. Her kan du spørre diabetessykepleier, ernæringsfysiolog og lege om det du lurer på.

Diabetes type II. Opplæringstilbud, Narvik

2-dagers opplæringstilbud for deg som har diabetes og din nærmeste pårørende.

Eksem - kurs for foresatt til barn med eksem, Tromsø

Tilbudet er for dere som er foreldre til et barn med eksem, og ønsker å lære mer om eksem for bedre å kunne mestre hverdagen som foreldre.

Epilepsi. Opplæringstilbud foreldre og pårørende, Tromsø

Opplæringstilbud for foreldre og pårørende til barn og ungdom 0-15 år med epilepsi. Her får du utvekslet kunnskap i møte med andre i samme situasjon.

HIV – det gode liv, Tromsø

2 dagers kurs for personer som er HIV-positive.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade - oppfølgingskurs for pasienter, Tromsø

Oppfølgingskurs for deg som har vært på 5-dagers kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade, Tromsø

Personer i yrkesaktiv alder med kognitive vansker for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Det kan innebære problemer med med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade. Kurs for pårørende, Tromsø

Dette er et Lærings- og mestringskurs for pårørende til personer med usynlige vansker etter hjerneskade.

Hjerneslag - Å leve med hjerneslag, Harstad

Tilbudet er for slagrammede (inklusive de med afasi) og voksne pårørende.

Hjerteskole - opplæringstilbud, Harstad

2-dagers mestringskurs for personer med hjertesykdom.

Hjerteskole Tromsø

Tilbudet er for deg som ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen.

Hjertestarter ICD - å leve med hjertestarter, 2 dagers kurs, Tromsø

Kurs for de som har operert inn hjertestarter og deres pårørende.

Hvordan skape en bedre hverdag for barn og unge med utviklingsforstyrrelser

Kurs for foresatte og andre som kommer i kontakt med barn og unge med utviklingsforstyrrelse

IBD (kronisk inflammatorisk tarmsykdom) - ungdomskurs

Medisinsk klinikk ved UNN Tromsø arrangerer IBD ungdomskurs. Påmelding ved henvisning fra fastlege.

KOLS - opplæringstilbud, Tromsø

2 dagers kurs for pasienter med kols og deres pårørende.

Kognitiv svikt etter hjerneslag - mestringskurs for pårørende

Målgruppen er pårørende til pasienter i yrkesaktiv alder som har fått en lettere kognitiv svikt etter en hodeskade.

Kols, opplæringstilbud Narvik

2-dagers opplæringstilbud for deg som har kols eller er pårørende .

Kreft - Opplæringstilbud: "Veien videre etter kreftsykdom", Harstad

Kurs for deg som er ferdigbehandlet etter kreftsykdom og er frisk.

Marevan - Opplæring i egenmåling av PT-INR, Tromsø

Kurs for dem som ønsker opplæring i egenmåling av PT-INR og selvstendig dosering av Marevan.

Morbus Crohn, 2 dagers opplæringstilbud, Tromsø

Tilbudet er for deg som har Morbus Crohn (Crohns sykdom) eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Multippel sklerose. "Å leve med MS" , Tromsø

Kurset er for personer med MS og deres pårørende.

Myelomatose mestringskurs, Tromsø

Kurset er for deg som har diagnose eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Nyreskole - opplæringstilbud, Harstad

Tilbud til deg som har nyresvikt eller er pårørende til noen som lever med nyresvikt. Kurset går over 2 dager (1 dag per uke).

Nyreskole, Tromsø

Pasienter med kronisk nyresykdom som vil trenge dialyse og/ eller transplantasjon. Det er ønskelig at en pårørende er med.

Parkinsons sykdom. Opplæringstilbud, Tromsø

Tilbudet er for deg som har parkinsons sykdom eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Prostatakreft - 2-dagers opplæringstilbud, Tromsø

Opplæringstilbud for deg som er behandlet/behandles for prostatakreft, samt partner.

Prostatakreft - opplæringstilbud, Harstad

3-dagers opplæringstilbud for deg som er behandlet/behandles for prostatakreft.

Revmatologiske sykdommer, Tromsø

Opplæringstilbud for deg som har revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt, Mb-Bekhterev, Psoriasisartritt, SLE, vaskulittsykdommer eller andre revmatologiske diagnoser og din pårørende.

Sakralnervestimulering. Opplæringstilbud Narvik

Her får du utvekslet kunnskap og erfaring i møte med andre i samme situasjon.

Stomi - Å leve med ilio- eller coleostomi, Tromsø

For deg som lever med tynntarm- eller tykktarmstomi.

Sykelig overvekt. Motivasjon- og mestringskurs, Harstad

2-dagers kurs for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon.

Sykelig overvekt. Motivasjon- og mestringskurs, Tromsø

2-dagers kurs som er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon.

Thyroidea- "Å leve med cancer thyroidea", Tromsø

For pasienter som har eller har hatt cancer thyroidea.

Ulcerøs Colitt/Morbus Crohn. Ungdomskurs, Tromsø

2-dagers IBD-skole for pasienter i alderen 16-25 år og en pårørende.

Ulcerøs colitt, 2 dagers opplæringstilbud, Tromsø

Tilbudet er for deg som har Ulcerøs colitt eller er pårørende (IBD-skole).

Se flere faste arrangementer ()