HELSENORGE
Fødeavdelinga/gyn, Narvik

Keisersnitt, Narvik

Keisersnitt er et kirurgisk inngrep. Sammenlignet med en normal fødsel, er det høyere risiko for komplikasjoner hos både mor og barn ved keisersnitt. Derfor skal keisersnitt bare utføres når det er helt nødvendig og det er medisinsk årsak som ligger bak avgjørelsen om å utføre inngrepet.


Innledning

I Norge skal det foreligge en medisinsk årsak for å gjennomføre et planlagt keisersnitt. Det betyr at den gravide ikke kan kreve å få utført keisersnitt uten at det foreligger en medisinsk årsak.

Det er alltid en lege som skal vurdere mor og barnets tilstand og avgjøre om det er medisinsk grunn for å utføre dette inngrepet – og om den helsemessige gevinsten kan være større ved å utføre keisersnittet enn ved å gjennomgå en vanlig fødsel. Kvinnen vil alltid bli tatt med på råd før avgjørelsen.

Før

Du møter opp på føde/gynekologisk avdeling i 4. etasje klokka 12 dagen før keisersnittet hvis ikke annet er bestemt på forhånd. Du blir møtt av jordmor som vil gi deg informasjon og eventuelt omvisning i avdelingen. Du vil få snakke med gynekologen som skal operere deg. 

En anestesilege eller anestesisykepleier informerer deg om bedøvelse, og det tas blodprøver av deg. Jordmor skriver deg inn. Jordmor gjør de samme undersøkelsene som ved øvrige svangerskapskonsultasjoner. I tillegg vil vi gjøre en registrering av hjerteslagene til babyen i circa 30 minutter. 

Dersom du bor nært sykehuset kan du dra hjem og komme tilbake på kvelden. Hvis du ønsker å sove hjemme må du møte senest klokka 06.30 på operasjonsdagen.

NB - Dersom du har vært behandlet i sykehus utenfor Norge, eller hatt opphold i flyktningleir det siste året, må du ta kontakt med din jordmor eller fastlege for MRSA-prøve før innleggelse. Det samme gjelder om du eller noen i din familie tidligere har fått påvist MRSA. Eventuelt kan du ta kontakt med avdelingen på forhånd.

Medisiner
Gi alltid beskjed om medisiner du bruker, både til gynekolog, jordmor og anestesilege. Dette er viktig for å avklare hvilke medisiner du skal få på operasjonsdagen. Ta alltid med dine egne medisiner. Dette er spesielt viktig hvis du har diabetes eller astma.

Faste 

Du kan spise inntil seks timer før operasjon. Dette gjelder også røyk, snus, tyggegummi og drops. Du kan drikke klare væsker inntil to timer før inngrepet. Det er svært viktig at du følger denne beskjeden, ellers er det fare for at du kaster opp mens du er bedøvet. Dette gjelder også ved ryggbedøvelse.

Dusj

Før operasjonen må du dusje med Hibiscrub-såpe. Vær oppmerksom på rengjøring av navlen og under neglene. De skal være klippet og uten neglelakk. 

Vi anbefaler at du tar av klokke, ringer og smykker hjemme. Dette er ikke tillatt på operasjonsstuen av hygieniske årsaker. Du må også fjerne sminke. Om du bruker linser eller briller kan du oppbevare disse i avdelingen. Vi kan ikke ta ansvar for andre verdisaker.

Etter dusjen kler du på deg nattskjorte som du får hos oss.

Andre forberedelser

Jordmor undersøker barnets leie i magen og hjertelyden. Du vil få innlagt et kateter for å holde urinblæren tom. Ved behov for å tømme tarmen kan klyx (klystér) settes om morgenen operasjonsdagen. Du får satt inn en venflon inn i en blodåre på håndbaken for at du skal få væske intravenøst. 

Vi maskinklipper hår rundt operasjonsstedet i det vi kaller bikinilinjen. Unngå intimbarbering fra rundt fire uker før keisersnittet. På den måten unngår du små rifter i huden som kan gi infeksjonsrisiko.

Under

Vanligvis starter operasjonen på morgenen. Jordmor kjører deg til operasjonsstua ca 07.50. Der blir du møtt av anestesipersonell som gjør deg klar til bedøvelse. Du vil få ryggbedøvelse (spinal eller epidural) hvis ikke annet er bestemt på forhånd. Det er best for deg og barnet. Du er våken og kan oppleve at barnet kommer til verden. Du kjenner ingen smerte, men du vil kjenne berøring og trykk på magen.

Du får antibiotika under operasjonen for å forebygge infeksjon.

Ved ryggbedøvelse går det raskt fra operasjonen starter til barnet er født. Hele operasjonen varer vanligvis omtrent 30-45 minutter. Det er jordmor med under inngrepet, og vi etterstreber at du eller dere kan få ha barnet hos dere etter operasjonen. 

Ledsager kan være med i hele prosessen ved keisersnitt med ryggbedøvelse. Han eller hun skal være der for å støtte mor og for å dele opplevelsen. Eventuell fotografering må avklares med personalet på operasjonsstua. 

Ledsageren skal sitte ved hodeenden hos mor under operasjonen og vil få hjelp til å kle seg i grønt sykehustøy, sko, hette og munnbind. Han eller hun må utføre grundig håndvask før de går inn på operasjonsstua.

Operasjonen utføres vanligvis ved at man gjør et tverrsnitt helt nede på magen. Jordmor og eventuelt anestesilege tar hånd om barnet. Barnet blir tørket av, navlestrengen blir klippet (avnavlet), og barnet får id-bånd på fot og arm. Ved behov stabiliseres barnet. 

Hvis du ønsker å amme, og mors og barnets tilstand tilsier det, kan barnet legges til brystet. Vi etterstreber at du eller dere kan ha barnet hos dere etter operasjonen for å få en god start. 

Bedøvelsen er ute av kroppen noen timer etter at barnet er født.

Etter

Etter keisersnittet får du et opphold ved oppvåkningsavdelingen, før du overflyttes til fødeavdelingen. Barnet følger i hovedsak mor og eventuelt den du har med deg. Enkelte ganger vil jordmor ta barnet og ledsager med seg opp til fødeavdelingen hvor barnet blir stelt, veid og målt. Barnet og ledsager vil deretter blir fulgt til oppvåkningsavdelingen. 

Jordmor eller barnepleier vil se til dere på oppvåkningsavdelingen, og hjelpe barnet til kontakt og amming. Vi tilstreber at barnet kommer seg til brystet så snart som mulig. Etter noen timer med stabile observasjoner blir dere hentet opp til fødeavdelingen. Du får drikke etter inngrepet. 

De fleste kommer seg opp på kvelden. Da fjerner vi urinkateteret, ved behov kan dette ligge inne til neste morgen. Det er viktig at du får tisset og tømt blæren regelmessig etterpå. Du kan spise som normalt når du kommer opp på fødeavdelingen.

Barsel 

De første dagene vil du trenge smertestillende medisin. Vi gir vanligvis tabletter. For å forebygge blodpropp oppfordrer vi deg til at du kommer deg raskt på beina. Du vil få hjelp til dette så lenge det er behov. I tillegg får du en sprøyte med blodfortynnende medisin de syv første dagene. Du får opplæring i å sette denne sprøyten selv, slik at du kan gjøre det hjemme etter hjemreise.

Bandasjen skal dekke såret mens du er hos oss. Vi skifter den bare hvis den blir gjennomtrukket av blod eller væske. Såret inspiseres før utreise. Du kan dusje, og du kan spise og drikke normalt. 

Barnet er hos deg hele døgnet for å få nærhet, varme, samspill og etablering av amming. Personalet er behjelpelig og gir deg veiledning og hjelp til amming. Barnestell, navlestell, bading og så videre. De daglige rutinene og informasjon i barseltiden er den samme for alle. 

Etter keisersnittet vil du være innlagt på fødeavdelingen. Barnets far eller medmor og barnets søsken kan være sammen med mor og barnet hele dagen fra klokka 09–22, bortsett fra i hviletiden fra klokka 15-17. 

Hvis du deler rom med annen barselkvinne må dette tas hensyn til når det gjelder besøk. Ved kapasitet i avdelingen, kan én voksen pårørende overnatte mot et gebyr.

For å forebygge infeksjoner ber vi deg være nøye med håndvask, bruke rene klær og innesko, og ikke la andre enn deg selv og babyen ligge i sengen. Personalet skifter sengetøy en gang per døgn.

Temperatur måles to ganger per døgn på alle nyopererte pasienter.

Keisersnitt-opererte er vanligvis innlagt tre til fire døgn, alt etter individuelt vurderte behov.

Hjemreise

Før du reiser hjem får du en samtale med gynekolog og jordmor. Det er viktig at du vet hvorfor du ble forløst med keisersnitt, og at du får informasjon om forhold som kan ha betydning for senere svangerskap og fødsel.

Operasjonssåret er vanligvis sydd med sting som forsvinner av seg selv. Hvis såret er lukket med stifter skal disse fjernes seks til åtte dager etter operasjonen. Du kan få fjernet stiftene hos din egen lege. Tørr bandasje kan sitte på til stingene blir fjernet. 

Ved spørsmål eller behov for vurdering etter hjemreise kontakter du primært helsestasjonen eller fastlegen. Du kan også kontakte fødeavdelingen ved behov.

Vær oppmerksom

De første fem til seks ukene skal du unngå hard trening og tunge løft, som for eksempel tungt husarbeid, løft av eldre søsken, barnevogn inn og ut av bilen og lignende. Du kan bruke din egen smertegrense som målestokk på hvor mye du kan løfte eller bære. 

Om du får tegn til sårinfeksjon etter at du er kommet hjem er det viktig at du kontakter helsepersonell. Kontakt først fastlege. Ved behov kan også fødeavdelingen kontaktes.
 
Du vil få tilsendt et skriv i posten med spørsmål om eventuelle infeksjonstegn. Det er viktig at du returnerer skjemaet til oss i vedlagt konvolutt.

Kontaktinformasjon

Adkomst

Sykehuset i Narvik ligger i Sykehusveien 3 på Frydenlund, omtrent en kilometer fra sentrum. Det tar rundt 10 minutter å gå fra rundkjøringa i sentrum over til sykehuset.

Om du kommer med bil kjører du fra rundkjøringa ved torget, opp Brugata i retning mot Frydenlund, før du svinger til venstre inn Villaveien og deretter til høyre opp Stadionbakken. Da ligger sykehuset på høyre hånd.

Dersom du kommer til Narvik med bussekspressen eller flybussen fra Evenes, kan du gå eller ta taxi opp til sykehuset. Husk at reiseutgifter må avtales på forhånd med Pasientreiser.​

Ruteoversikt over busser til Narvik (177nordland)

Kart over området

Praktisk informasjon

Davvisámegiel dulka (nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”hhf portal”. Det er fri bruk av gjestenettet.​​

Kantine/kafe

Kafé Pingvin ligger i fjerde etasje på sykehuset, med utsikt over hele Narvik og den innerste delen av Ofotfjorden. Ved lunsjtider får du kjøpt varm mat, og i resten av åpningstida har vi salat, baguetter, aviser og kioskvarer til salgs.

Åpningstider 08-14​​​

Parkering

​Pasienter og pårørende som kommer med bil kan parkere i nærheten av hovedinngangen, ved skogkanten ned mot Stadionbakken, ved legevakta, ved fysikalsk rehabilitering langs sykehusveien, eller ved søsterveien 3 på baksiden av sykehuset. Det er parkeringsautomater på alle stedene.
 
Vi har handicap-parkering​ ved hovedinngangen og ved legevakta på baksida av sykehuset. Husk å legge blå parkeringstillatelse godt synlig i frontruta. 
 

Gjesteparkering (kommunal parkering):
Her kan Way to park app brukes.
Parkeringsavgift:
mandag-fredag 09.00-17.00
Lørdag  09.00-14.00 .

Gjesteparkering har kommunetakster: 28 kroner per time.

UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Særskilt parkering:
Det finnes også parkeringsplasser som er merket med «særskilt parkering». Dette er kun for ansatte eller samarbeidspartnere eller pasienter / pårørende med parkeringstillatelse.​

Ansatte kan velge mellom dagskort eller månedskort.
Mnd.kort koster 452,- pr mnd som (blir trekt av lønn fra ansatte).
Dagskort koster 45,- pr dag, også lørdag og søndag.

Pasienthotell Narvik

Pasienthotellet i Narvik er i sykehusets 2. etasje. ​

Bestillling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bookingsystem

 
Pasienthotellet er bemannet alle ukedager mellom 07.30-14.30.
Innsjekk utenom hotellets åpningstider er ved 

 
Fødeavdelingen/Gynekologisk avdelings sengepost i 4. etasje i sykehuset.

 
Frokost og kveldsmat er inkludert i rompris og serveres i pasienthotellets spisesal. Lunsj og middag kan kjøpes i sykehusets personalkantine i 4. etasje frem til kl. 14.00. 

 
Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset.

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen:
 
Praktisk informasjon til deg som skal bo​ på pasienthotellene i UNN HF
​​

Kontakt

UNN Narvik
Besøksadresse
Sykehusveien 3Google maps
8516 Narvik

 
Telefon
769 68 720 (ukedager fra 07.30 til 14.30)

 

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)

 

Verdisaker

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Visittider/besøkstider

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Fant du det du lette etter?