Ortopedisk poliklinikk Tromsø

Håndkirurgi ved slitasje i tommelens rotledd, Tromsø

Artrose er en sykdom hvor de normale, glatte bruskflatene som gir friksjonsfrie og fine bevegelser er nedslitt, og det oppstår smerter og stivhet. Tommelens rotledd er svært viktig for tommelens og håndens funksjon.  Det er vanlig å få slitasje i rotleddet i og med at det er et ledd man bruker mye.

Innledning

Ved slitasje i tommelens rotledd vil man få smerter ved bruk av tommelen, og i tillegg vil man også få dårligere kraft og grep hvor man griper rundt ting med tommelen eller vridningsbevegelser. Etter hvert oppstår hevelse, og bevegelsen av tommelen blir mindre. I mer alvorlige tilfeller kan leddet subluksere, det vil si at det går delvis ut av stilling. 

Dette vil føre til at også tommelens grunnledd kan utvikle en feilstilling.  Årsaken er uklar, men plagene kan øke på med økende alder. De kan etter hvert være konstant tilstede, ofte i form av smerter når du hviler og om natten.

Utredning

Diagnosen stilles ut fra sykehistorien, klinisk undersøkelse og røntgen.

Tommel rotledds artrose
Røntgen bildet viser en rotleddsartrose, hvor vi ser nedslitt brusk og avsmalning av leddspalten, og i tillegg påleiring rundt leddet.

Behandling

Ved lette plager kan støtteskinner for tommelen anvendes som begrenser tommelens bevegelser. Det er også mulighet for å prøve med kortisoninjeksjon ved lettere plager. 

Hvis tiltakene ikke fører frem, eller at man har alvorlige plager kan man gjøre en operasjon hvor man fjerner en av håndrotsknoklene og lager et kunstig ledd ved hjelp av en seneplastikk. Man bør være oppmerksom på at selv om tommelbevegeligheten ofte ikke reduseres som følge av operasjonen, vil derimot kraften i tommel-pekefingergrepet kunne blir noe redusert.

Operasjon

Når man møter opp til operasjon er det viktig at man ikke har sår på hånden eller armen. Neglelakk og ringer skal være fjernet. Hvis du bruker blodfortynnende medikamenter må du kontakte fastlegen i god tid før operasjonen med tanke på om dosen bør justeres. 

Operasjonen foregår enten i narkose eller at man får bedøvelse i armen. Dette betyr at du skal møte fastende til operasjonen ikke skal ha drukket eller spist noe de siste seks timene før du kommer til operasjon av hensyn til bedøvelsen. Det samme gjelder snus, røyking og/eller tyggegummi. 

Under operasjonen fjernes håndrotsknokkelen som tommelen ligger an mot ved hånddleddet. Det lages et kunstig ledd ved hjelp av en seneinnfletting. Operasjonstiden er på omtrent 60 minutter. Etter operasjonen får du en gipslaske over tommelen og håndleddet som du har i 3 uker. De øvrige fingrene kan beveges fritt. Du kan reise hjem etter operasjonen.

Ved alle kirurgiske tiltak er det en risiko for infeksjon. Operasjoner i hånd og håndledd gir også en viss risiko for å skade følenerver. Ofte opplever man forbigående hevelse og smerter i fingre og håndledd. 

Oppfølging

Hold hånden over hjertehøyde de første 3-4 dagene. Hvis hånden blir hengende ned vil det være risiko økte smerteplager samt hevelse og således også økt risiko for infeksjon. Gipsen skal holdes tørr. Du bør bevege fingrene så mye som gipsen tillater, men unngå tunge løft. 

Smerter i operasjonsområdet kan forekomme i noen dager, og du kan ved behov ta smertestillende tabletter som for eksempel Paracet og Ibux. De første dagene kan det være behov for litt sterkere smertestillende medisiner i form av Paralgin forte eller Nobligan.

Hvis du opplever økende smerter etter noen dager og/eller utvikler feber bør du oppsøke lege umiddelbart siden dette kan være tegn på infeksjon. 

Sykemelding

Sykemeldingstiden vil være avhengig av hvilket arbeid man har. Vanligvis er man sykemeldt i den perioden man har gips eller har behov for ortose. 

Kontroll

Kontroll etter 2 uker med stingfjerning. Det er vanligvis ikke behov for røntgen etter operasjonen. Vi legger så på en hanskegips for tommelen som fjernes etter ytterligere 1-2 uker. Deretter tilpasses det en ortose for tommelen som du kan komme ut av for daglig trening og som avvikles i løpet av 3 uker, men som kan benyttes også senere ved tyngre løft. 

Opptreningstiden etter operasjonen er lang, og det kan ta 3-6 måneder før man oppnår god stabilitet og kraft i tommelgrepet. Noen ganger kan det ta ende lengre tid for å gjenvinne funksjon og kraft. Trening etter operasjonen skjer hos ergoterapeut som tilpasser ortosen og som gir deg veiledning i forhold til opptrening av bevegelighet og styrke.

Faresignaler

Hvis bandasjen forskyver seg, kjennes trang, om du får feber, har langvarige smerter eller om hevelsen ikke skulle gå tilbake, bør du kontakte lege.

Hvis du opplever faresignaler det første døgnet etter operasjon kontakter du enten din kirurg eller vakthavende håndkirurg via sentralbordet ved UNN på telefon 776 26000. 

Etter det første døgnet kontakter du enten egen lege eller Håndkirurgisk poliklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge på telefon 77 62 70 78 som er åpent mellom kl. 09-15.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Blomster

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Frisør

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

Internett

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

​Sykehuskaféen Evert ligger rett ved inngangen på plan C3 og er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene. 

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

Konserter og kultur

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Parkering

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.Pingvinhotellet - pasienthotellet i Tromsø

Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Pingvinhotellet har en hjemmeside med utfyllende informasjon hvor du også kan bestille rom: www.pingvinhotellet.no​

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.

Hotellet er døgnåpent. 

Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø


Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø

Telefon
777 55 100 (hele døgnet)

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)

Vardesenteret

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen. Har treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. Senteret har åpent for sosialt samvær og du får servert kaffe og te. Noen onsdager arrangerer senteret aktiviteter som:

Vardesenteret holder til i fløy E1 i Breivika. Gå til D-fløya (i retning Tromsøsundet) og ta heisen ned til plan 2. Derfra kan du gå gjennom branndørene og over en liten gjennomgang til det gamle, blå pasienthotellet.

Visittider/besøkstider

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Fant du det du lette etter?