HELSENORGE
Avrusningsenheten, Narvik

Avrusning fra alkohol - Narvik

Avrusning fra alkohol bør skje på institusjon når det er fare for alvorlige avrusningsreaksjoner, når du tidligere har hatt delirium tremens (akutt forvirring utløst av alkoholabstinens) eller abstinenskramper. Det anbefales også hvis du har samtidige alvorlige somatiske eller psykiske helseproblemer, andre kompliserende tilstander (som graviditet) og hvis du har avhengighet av flere rusmidler eller blandingsmisbruk.


Før

Det er ønskelig at du lager en oversikt over alkoholforbruket ditt den siste tiden, slik at de medisinske og miljøterapeutiske tiltakene kan tilpasses ditt behov. Hvis du har tidligere erfaringer med avrusning, og vet hva som fungerer best for deg, er det også viktig å informere din behandler om dette. 

Det er veldig viktig at du opplyser hvis du før har hatt episoder med delir eller kramper, fordi dette vil øke faren for at det kan skje igjen. Du vil eventuelt få behandling for å forebygge delir.  

Hvis du trenger transport til samtale eller innleggelse kan du lese mer her på nettsidene til Pasientreiser

Under

Når du kommer til avdelingen blir du tatt imot av helsepersonell og undersøkes av lege. Du vil bli bedt om å avgi promilletest (blåsetest) slik at vi kan vite om du har promille og at den eventuelt er synkende.

Avrusning etter en periode med stort alkoholinntak kan skape stressreaksjoner i kroppen, blant annet delirium tremens. Vi vil derfor måle puls og blodtrykk og sjekke andre symptomer på abstinenser, slik at du kan få rett medisinsk behandling og for å forebygge komplikasjoner.

Nok søvn og mat er viktig for at du skal komme best mulig igjennom denne fasen.

Etter

Avrusning er som regel den første delen av et lengre behandlingsforløp. Eventuell oppfølging etter oppholdet vil enten avklares før du kommer eller i løpet av behandlingen.

Vi kommuniserer elektronisk med fastlege og eventuelle andre som skal følge deg etter innleggelsen. Det kan for eksempel være kommunal oppfølgingstjeneste, legemiddelassistert rehabilitering (LAR), apotek, ruskonsulent, rusteam og lignende. Informasjon som videresendes andre instanser gjøres kun med tillatelse fra deg.

Vi kan være behjelpelig med å formidle kontakt med likemannstiltak og andre tilbud som kan være til støtte for deg etter behandlingen, for eksempel Anonyme alkoholikere (AA), Anonyme narkomane (NA) og lignende.

Du vil også få med deg en kriseplan med tiltak du kan iverksette selv ved fare for tilbakefall.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Atkomst

​Nordlandsklinikken ligger i Buveien i Håkvik, rundt 12 kilometer sør for Narvik. Det er skiltet til klinikken med avkjøring fra E6.​

Davvisámegiel dulka (nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Kartleggingsskjema Checkware- for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Matservering

Pårørende kan bestille frokost, lunsj og middag etter avtale med kjøkkenet, som ligger ved matsalen i 1. etasje.​

Parkering

​Det er rundt 30 parkeringsplasser utenfor Nordlandsklinikken. Vi har gratis parkering. 

Verdisaker

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Fant du det du lette etter?