Prestetjenesten

Prestetjenesten i UNN er et tilbud til pasienter, pårørende og ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Presten har taushetsplikt, og samtalen blir ikke referert videre til noen eller skrevet ned i journaler.

Les mer om Prestetjenesten

Prestetjenesten

UNN har for prester i Tromsø og diakon i Harstad. Prestene betjener alle UNNs enheter på forespørsel eller avtale (for tiden er stillingen i Narvik ubesatt). I Tromsø har en av prestene vakt og kan kontaktes hele døgnet.

Prestene i Tromsø
Prestene i Tromsø. (Fra venstre: Torbjørn Askevold, Ingun Fossland, og Magne Klingsheim.
Diakon på UNN Harstad
Line Bakke, diakon på UNN Harstad

Tjenester
Prestene ved Universitetssykehuset Nord-Norge kan kontaktes for følgende tjenester.

Samtale 
Sykehusopphold utløser ofte behov for samtale og personlig nærvær. Sykehusets prestetjeneste skal møte pasientenes, pårørendes og ansattes behov for samtale om eksistensielle og åndelige spørsmål. Samtalen er en mulighet til å reflektere over, og dele hendelser og tanker som er tunge å bære aleine. Samtalen vil alltid være på premissene til den som søker kontakt.

Ritualer og kirkelige handlinger

Sykehusprestene kan utføre:

  • forbønn og velsignelse
  • syning, minnestund 
  • gudstjenester og samlingsstunder
  • nattverd og skriftemål
  • dåp
  • vielse

Ulykker og katastrofer
En viktig del av prestetjenestens arbeid er støtte og hjelp til pasienter og pårørende ved ulykker og sykdom. Det gjelder både de "små" ulykker, og større ulykker og katastrofer.

Tverrfaglig samarbeid
Prestetjenesten skal være en ressurs og samarbeidspartner for andre faggrupper ved sykehuset i spørsmål om etikk og åndelig omsorg. Tverrfaglig samarbeid skjer gjennom undervisning, veiledning og samtaler

Andre trossamfunn og religioner
Pasienter som tilhører andre religioner eller livssyn enn Den norske kirke skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det. Prestetjenesten kan hjelpe til å formidle slik kontakt.

Kontakt oss

Kontakt

Oppmøtested
Tromsø: Fløy A, plan 5 (til høyre for kapellet)
Harstad: 6. etasje
Telefon
Ingun Fossland, Tromsø: 776 26090 | Magne Klingsheim, Tromsø: 776 26091 | Torbjørn Askevold, Tromsø: 776 26093 | Line Bakke, Harstad: 770 15978
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon