Økonomistyring

Økonomistyring har ansvar for å bistå klinikkene og sentrene i UNN med økonomioppfølging, herunder ISF, budsjettering, plantall, bistand i prosjekter, beregninger med mer. Ansvaret for Helse Nord LIS UNN og utvikling av rapporter/opplæring ligger også hos Økonomistyring. Vi deltar i regionale og nasjonale fora og prosjekter og prosjekter og prosseser internt i UNN som går på tvers av klinikkene. Ut over en rådgivende funksjon har vi også controlleransvar.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Tromsø: PET-senteret, 8. og 9. etasje
Harstad: 6. etasje
Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Økonomistyring
Postboks 100
9038 TROMSØ
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)