Lønn og regnskap

Lønn og regnskapsseksjonen ivaretar oppgaver for klargjøring og utbetaling av lønn. Behandling av sykelønn, pensjon og GAT-support utføres også i denne seksjonen. Innenfor regnskap behandler vi blant annet faktura (AIM), purringer og reiseregninger.

Kontaktinformasjon

Telefon
77 79 80 10
E-post
Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Lønn og regnskap
Postboks 100
9038 Tromsø

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)