Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen veileder medarbeidere og ledere ved UNN i deres internkommunikasjon og kontakt med media, og yter service til medieaktører i hele landet. Avdelingen har også faglig ansvar for UNNs kommunikasjonskanaler som nettsider, Pingvinavisa og sosiale medier. Vi har medarbeidere med kontorsted ved UNN Harstad og UNN Tromsø.

Les mer om Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen

Avdelingen har følgende sentrale funksjoner:

  • Utvikle foretakets kommunikasjonsstrategi/-planer
  • Helhetlig kommunikasjon og profilering av UNN, inkl. bildearkiv og brosjyre
  • Kommunikasjonsrådgivning til ledere og ansatte i UNN
  • Ivaretakelse og oppfølging av mediehenvendelser  inkl. medievakt og spørsmål om innsyn i offentlig journal (postjournalen)
  • Redaksjon for Pingvinavisa og Fastlegenytt
  • Redaksjon for UNNs nettsider www.unn.no og intranettet
  • Informasjonsberedskap og krisekommunikasjon

Kontakt

Oppmøtested
Tromsø: 8. etasje, PET-senteret | Harstad: 2. etasje
Telefon
48226000 (pressevakt)
E-post
Postadresse
Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Postboks 100
9038 TROMSØ
Besøksadresser og praktisk informasjon

Ansatte i kommunikasjonsavdelingen

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.