HELSENORGE

Tilbudet ved Psykisk helse- og rusklinikken UNN under Covid-19

Psykisk helse- og rusklinikken gjenopptar ordinær drift så langt det er mulig.
Det er viktig at pasienter og pårørende med akutt behov for helsehjelp tar kontakt!

Klikk for rask psykisk helsehjelp

Alle akutt- og døgnposter er åpne, men pga. beredskap er det noe redusert kapasitet.

Krokus i vekst. Illustrasjonsfoto Colourbox

Krokus i vekst. Illustrasjonsfoto Colourbox


Det polikliniske tilbudet er nå tilbake til mer normal drift selv om en del av konsultasjonene fortsatt vil skje på telefon og video via bruk av Skype. Du vil nå få tilbud om å møte på poliklinikken eller ha samtalen på skype eller telefon. Noen tjenester tilbyr også «walk and talk» hvor behandler og pasient kan møtes ute for en samtale.

 

Som pårørende kan du ta kontakt med tjenesten til den du er pårørende til ved behov for råd og veiledning.
Smitteverntiltak er iverksatt for å sikre trygg kontakt mellom deg og behandler.
Dersom du har luftveis symptomer skal du ikke møte direkte på sykehuset. Ta kontakt med tjenesten per tlf. Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp som har mistenkt smitte/smitte med Covid-19  tas imot ved egen akuttinngang.

Hva har vi gjort for trygg kontakt?
UNN følger råd og anbefalinger fra Helsemyndighetene og FHI slik at det skal være trygt for deg å møte opp til avtale.
Se mer informasjon på Retningslinje smittvernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter

Praktisk informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

Hva kan du gjøre?

  1. Møt presis til timen (det er begrenset med plass på venterom)
  2. Hold minimum 1 meters avstand
  3. Utvis god håndhygiene
  4. Pasienter med mistenkt smitte/smitte skal ikke møte direkte opp ved sykehuset. Ring avdelingen du har avtale med.

Mer informasjon til besøkende

Mottar du behandling?
Ønsker du å bestille ny time hos din behandler da tar du kontakt med din poliklinikk. Poliklinikkene har ordinær åpningstid fra kl. 08.00-15.30, finn fram til telefonnummer via poliklikkoversikten.

Står du på venteliste?

I ventelistebrev er det kontaktinformasjon til din forløpskoordinator. Ring gjerne forløpskoordinator for å få direkte informasjon om når du kan forvente innkalling til time. Du kan også gi informasjon om din situasjon og evt. behov for raskere hjelp. Ikke ring forløpskoordinator ved øyeblikkelig hjelp, klikk her istedenfor.

Oversikt over forløpskoordinatorer i UNN

Har du spørsmål ang. Covid-19 og tilrettelegging, ring din poliklinikk

Vi tar forbehold om at situasjonen kan endre seg på kort varsel. I slike tilfeller vil vi orientere berørte pasienter så snart det lar seg gjøre.

Fant du det du lette etter?