Rusbehandling ung, Tromsø

Rusbehandling ung (tidligere kalt Færingen) er en enhet innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling som gir behandling til alle over atten år. Vi har femten døgnbehandlingsplasser som er fordelt inn i separate fløyer og vi tilrettelegger derfor i hovedsak ikke for behandling av par.

Les mer om Rusbehandling ung, Tromsø

Rusbehandling ung, Tromsø

Behandlingstilbudet på Rusbehandling ung er i stor grad gruppebasert og vi har flere ulike behandlingsgrupper hvor pasientene får en mulighet til å jobbe med sine utfordringer sammen med andre. Vår erfaring er at pasientene kan ha stort utbytte av å jobbe på en slik måte, men vi har også forståelse for at dette kan være krevende for noen og derfor gjøres det til enhver tid individuelle vurderinger når det gjelder den enkeltes deltakelse i behandlingsgruppene.  

På Rusbehandling ung har vi stor tro på at daglig samspill med andre, støtte i omgivelsene og det å ta del i et fellesskap har en terapeutisk effekt, og derfor er miljøterapien en sentral del av behandlingen hos oss. Våre pasienter har en ukeplan der faste gjøremål som behandlingsgrupper, seminarer, møter og måltider står spesifisert. Hensikten med en slik ukeplan er blant annet at hverdagen på Rusbehandling ung skal bli et sted for trening der pasientene både kan prøve ut ny kunnskap, få en mulighet til å etablere en god døgnrytme og sist, men ikke minst, at pasientene skal få gode mestringsopplevelser sammen med andre.  

Fritidsaktiviteter og permisjoner

Rusbehandling ung ligger plassert i flotte omgivelser på Sør-Tromsøya med god tilgang til naturen og andre fritidsaktiviteter. Vi vektlegger trening, turer, friluftsliv og annen fysisk aktivitet. Vi oppfordrer og legger til rette for at pasientene skal få delta på kulturelle begivenheter.  Hver tredje måned gjennomfører vi overnattingsturer der vi tar oss tid til å nyte naturen, men hvor vi også jobber med rusmestring i andre omgivelser.  Vi har stor tro på at positive opplevelser, aktivitet og nye erfaringer er viktig for å oppnå økt rusmestring.  

Vi anser permisjoner å være en lærerik og viktig forberedelse til livet utenfor institusjon og pasientene kan søke om ulike permisjoner under innleggelsen. Hver permisjon må planlegges godt og den første tiden av behandlingsforløpet gis det vanligvis ikke overnattingspermisjoner. Mot slutten av behandlingsforløpet oppfordrer vi som regel til hyppigere permisjoner/trening i å bo for å forberede seg på hverdagen utenfor enheten.  Etter utskrivelse kan det gis individuelt tilpasset oppfølging i form av en periode med telefonkontakt, samtaler og/eller korte planlagte innleggelser. 

Samarbeid med pårørende

Rusbehandling ung oppfordrer også til kontakt med pårørende og rusfritt nettverk forøvrig, og pasientene kan mer enn gjerne motta besøk etter avtale. Vi tilbyr i den forbindelse samtaler sammen med pasient og pårørende dersom dette er ønskelig.  Vi har egen dag for pårørende fire ganger i året der pårørende inviteres på besøk til enheten. 

Organisering og behandlingslengde

Personalgruppen på Rusbehandling ung er tverrfaglig sammensatt bestående av lege, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeut og fagarbeidere. Vi jobber i team og personalgruppen er derfor inndelt i to store team hvor hvert av teamene har et kollektivt ansvar for å følge opp behandlingen til de av pasientene som tilhører teamet. Ved innleggelse får pasientene en eller flere teamkontakter tildelt fra storteamet. Teamkontaktene har hovedansvaret for den daglige oppfølgingen av pasienten og tiltakene i pasientens behandlingsplan som besluttes i storteamet. 

Et døgnbehandlingsforløp på Rusbehandling ung kan ha en varighet på inntil 6 måneder, og det gjøres individuelle vurderinger på behandlingslengde i samarbeid med pasienten og hjelpeapparatet. Enheten gir mulighet til §12 soning for de av pasientene som har den nødvendige avklaringen med rettsapparatet. Enheten tar også imot personer som legges inn etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §10-2, §10-3 eller §10-4. 

Kontakt

Oppmøtested

Åsgårdveien 18
Telefon
77754978
PostadresseRusbehandling ung, Tromsø
Besøksadresse
Åsgårdveien 18, Tromsø(Google maps)
Besøkstider
Besøk avtales med bruker og ansatte
Telefon
77754978
E-post

Praktisk informasjon

Atkomst

​Færingen ligger i Åsgårdveien 18, på nedsiden av veien når du kommer nedover Åsgårdveien. Buss nummer 26, 36 og 53 kjører forbi behandlingsstedet. Om du kommer til fots må du beregne 40 minutter gåtid fra Tromsø sentrum.

Kart

Bussruter​

Parkering

​Det er omtrent 10 parkeringsplasser rett utenfor Færingen.

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBhttps://unn.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsbTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB[{"Title":"Tromsø - avrusning","Department":"Avrusning Tromsø|f47ad40d-a960-41f9-bcee-761795dde94a","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":"Tromsø - avrusning","LocationQueryString":"?sted=tromso-avrusning","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Tromsø - Restart","Department":"Rusbehandling Restart, Tromsø|82ce018b-0bca-4a08-a2d4-4fc75fc783d1","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":"Tromsø - Restart","LocationQueryString":"?sted=tromso-restart","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Tromsø - poliklinikk","Department":"Ruspoliklinikken, Tromsø|436e50f8-4625-4571-abcd-e471292038c1","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":"Tromsø - poliklinikk","LocationQueryString":"?sted=tromso-poliklinikk","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Tromsø (rusbehandling ung)","Department":"Rusbehandling ung, Tromsø (Færingen)|433117bd-b95e-4ad1-baf2-3977ecfe4cce","Locations":"Rusbehandling ung, Tromsø|3ba57cae-f746-4529-89f4-73965d6554ea","TitleExtension":" - Tromsø (rusbehandling ung)","LocationQueryString":"?sted=tromso-rusbehandling-ung","FNSPOrganizationNumber":"974547058;974864177"},{"Title":"Narvik - avrusning","Department":"Avrusningsenheten, Narvik|53ab803c-4f06-4298-9ac3-ca01109fba56","Locations":"Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)|4a2cebec-2de2-47da-9595-07bb184f3782","TitleExtension":"Narvik - avrusning","LocationQueryString":"?sted=narvik-avrusning","FNSPOrganizationNumber":"974795191;974864177"},{"Title":"Narvik - døgnenhet","Department":"Russeksjon Narvik, døgnenhet|eedb182e-c700-482f-a0a5-061921eadcb5","Locations":"Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)|4a2cebec-2de2-47da-9595-07bb184f3782","TitleExtension":"Narvik - døgnenhet","LocationQueryString":"?sted=narvik-dognenhet","FNSPOrganizationNumber":"974795191;974864177"}]

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)