HELSENORGE

Ambulant rehabiliteringsteam (ART psykiatri), Tromsø

Teamet har som oppgave å yte helsehjelp for mennesker over 18 år som erfarer psykoser, og i tillegg har omfattende problematikk på ulike livsområder. Dette kan være rus, dårlige boforhold, økonomiske problemer, isolasjon, lite nettverk, med mer. 

I praksis vil dette si pasienter med alvorlige psykiske plager og høyt symptom- eller lidelsestrykk. Det kreves henvisning fra fastlege eller andre instanser innenfor psykisk helsevern. Teamet har ingen akuttfunksjon.

Fant du det du lette etter?