Ambulant rehabiliteringsteam (ART psykiatri), Tromsø

Teamet har som oppgave å yte helsehjelp for mennesker over 18 år som erfarer psykoser, og i tillegg har omfattende problematikk på ulike livsområder. Dette kan være rus, dårlige boforhold, økonomiske problemer, isolasjon, lite nettverk, med mer. 

I praksis vil dette si pasienter med alvorlige psykiske plager og høyt symptom- eller lidelsestrykk. Det kreves henvisning fra fastlege eller andre instanser innenfor psykisk helsevern. Teamet har ingen akuttfunksjon.

Les mer om Ambulant rehabiliteringsteam (ART psykiatri), Tromsø

Ambulant rehabiliteringsteam (ART psykiatri), Tromsø

Vi tilbyr behandlingskontakt over lengre tid, samt ambulant virksomhet ved at vi kan oppsøke pasient og pårørende der de er. Det er et mål å gjøre pasienten delaktig i egen behandling og rehabilitering i størst mulig grad. 

Vi arbeider ofte tett opp mot andre instanser, samt kan følge opp under innleggelser. Det legges stor vekt på å skape en god relasjon mellom pasient, behandlere, nettverk og øvrig hjelpeapparat. Teamet er tverrfaglig sammensatt, og er tilgjengelig på dagtid (hverdager).

  • Utredning og behandling
  • Støttesamtaler/samtalebehandling
  • Gruppebehandling
  • Medikamentell behandling
  • Praktisk bistand - hjelp til mestring og strukturering av dagliglivets gjøremål, samt det å komme i arbeid/aktivitet.
  • Nettverksarbeid
  • Familiearbeid/pårørendearbeid
  • Oppfølging av tvungent psykisk helsevern
  • Veiledning av annet personell/samarbeidsinstanser
Det kreves henvisning fra fastlege eller andre instanser, for eksempel fra andre avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Henvisningene vurderes ved felles inntak ved poliklinisk seksjon, og pasienter blir vurdert å ha «rett til nødvendig helsehjelp» (jmfr lov om pasientrettigheter).

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Bygg 6, plan 1

Åpningstid: 08-15.30
Telefon
77 62 75 93
UNN Åsgård
Besøksadresse
Åsgårdvegen 40(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00
E-post

Adkomst

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Kart over området

Parkering

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Praktisk informasjon

Biblioteket på Åsgård

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Konserter og kultur

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​
Fant du det du lette etter?