Prestetjenesten

Prestetjenesten i UNN er et tilbud til pasienter, pårørende og ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Presten har taushetsplikt, og samtalen blir ikke referert videre til noen eller skrevet ned i journaler.

Sykehusprestene
 
 
Les mer om Prestetjenesten

Prestetjenesten

UNN har for prester i Tromsø (Breivika og Åsgård) og Narvik samt diakon i Harstad. Prestene betjener alle UNNs enheter på forespørsel eller avtale. I Tromsø har en av prestene vakt og kan kontaktes mellom 08-23.

Tjenester
Prestene ved Universitetssykehuset Nord-Norge kan kontaktes for følgende tjenester.

Samtale 
Sykehusopphold utløser ofte behov for samtale og personlig nærvær. Sykehusets prestetjeneste skal møte pasientenes, pårørendes og ansattes behov for samtale om eksistensielle og åndelige spørsmål. Samtalen er en mulighet til å reflektere over, og dele hendelser og tanker som er tunge å bære aleine. Samtalen vil alltid være på premissene til den som søker kontakt.

Ritualer og kirkelige handlinger

Sykehusprestene kan utføre:

  • forbønn og velsignelse
  • syning, minnestund 
  • gudstjenester og samlingsstunder
  • nattverd og skriftemål
  • dåp
  • vielse

Ulykker og katastrofer
En viktig del av prestetjenestens arbeid er støtte og hjelp til pasienter og pårørende ved ulykker og sykdom. Det gjelder både de "små" ulykker, og større ulykker og katastrofer.

Tverrfaglig samarbeid
Prestetjenesten skal være en ressurs og samarbeidspartner for andre faggrupper ved sykehuset i spørsmål om etikk og åndelig omsorg. Tverrfaglig samarbeid skjer gjennom undervisning, veiledning og samtaler

Andre trossamfunn og religioner
Pasienter som tilhører andre religioner eller livssyn enn Den norske kirke skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det. Prestetjenesten kan hjelpe til å formidle slik kontakt.

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Tromsø (Breivika: Fløy A, plan 5 (til høyre for kapellet)
Harstad: 3. etasje (i pasienthotellet)
Narvik: Stillingen er ubesatt for øyeblikket. U1 (underetasje 1) i A-fløya
Telefon
Ingun Fossland, Breivika: 77 62 60 90 | Torbjørn Askevold, Breivika/Åsgård: 77 62 60 93 | Line Bakke, Harstad: 77 01 59 78 | Lena Caroline Stordalen, Breivika/Åsgård: 77 62 60 91
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?