Prestetjenesten

Prestetjenesten i UNN er et tilbud til pasienter, pårørende og ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Presten har taushetsplikt, og samtalen blir ikke referert videre til noen eller skrevet ned i journaler.

Sykehusprestene
 
 
Les mer om prestetjenesten i koronatider

Prestetjenesten

UNN har for prester i Tromsø (Breivika og Åsgård) og Narvik samt diakon i Harstad. Prestene betjener alle UNNs enheter på forespørsel eller avtale. I Tromsø har en av prestene vakt og kan kontaktes mellom 08-23.

Prestetjenesten i koronatider

Prestetjenesten er fullt operativ og tilgjengelig for pasienter, pårørende og ansatte, også i denne spesielle tiden.

Pasienter er i stor grad isolert fra familie og venner, noen som er ekstra belastende, og kan gjøre behov for samtale stort. Vi bidrar gjerne der pasienter ønsker det. Det er fint om personalet på sengepostene gjør pasienter oppmerksom på vårt tilbud, og formidler tydelig at vi alltid samtaler om det den andre har på hjertet. Tema for samtalene er det altså ikke vi som styrer, men vi kan bidra med støtte, refleksjon og god tid til samtale.

Pasientsamtaler:

I dialog med dere på sengepostene finner vi ut hva som er mest hensiktsmessig, - samtale på pasientrom eller samtalerom.
Et alternativ er at vi samtaler på telefon/Skype/Facetime der dette er mulig for pasienten.


Pårørendesamtaler:

Disse kan gjennomføres i sykehuset for de pårørende som får komme på besøk, i annet lokale, eller på telefon/Skype/Facetime.


Syninger ved dødsfall

Tromsø: Prestetjenesten har nå ansvar for alle syninger i kapellet. Personell fra sengepostene eller andre skal altså ikke være med pårørende på syninger.
Avdelingene kan ringe oss eller portør for å avtale dette.
Pårørende (noen få i gangen) tas inn på baksida, rett inn i lille kapell. De trenger dermed ikke å gå gjennom andre deler av sykehuset. Ekstra renhold blir gjort i etterkant.
Disse prosedyrene er godkjent av ledelsen.

Det er viktig å gi pårørende informasjon om mulighet for syning etter dødsfall, nå som besøksrestriksjonene er strenge.

Dersom pårørende er avskåret fra å komme til UNN, bruker vi Skype/Facetime også til syninger.

Harstad: Her følges vanlig praksis.


Ansattestøtte

Vi er (som ellers) tilgjengelige for ansatte dersom det er behov for støttesamtaler, bistand til ettersamtaler eller etisk/eksistensiell refleksjon i avdelingen. Ta kontakt på telefon eller e-post.
Telefon:   900 12 988
Vi er tilgjengelige mellom 0800 og 23.00 hver dag.

E-post:  prest@unn.no


Tjenester
Prestene ved Universitetssykehuset Nord-Norge kan kontaktes for følgende tjenester.

Samtale 
Sykehusopphold utløser ofte behov for samtale og personlig nærvær. Sykehusets prestetjeneste skal møte pasientenes, pårørendes og ansattes behov for samtale om eksistensielle og åndelige spørsmål. Samtalen er en mulighet til å reflektere over, og dele hendelser og tanker som er tunge å bære aleine. Samtalen vil alltid være på premissene til den som søker kontakt.

Ritualer og kirkelige handlinger

Sykehusprestene kan utføre:

  • forbønn og velsignelse
  • syning, minnestund 
  • gudstjenester og samlingsstunder
  • nattverd og skriftemål
  • dåp
  • vielse

Ulykker og katastrofer
En viktig del av prestetjenestens arbeid er støtte og hjelp til pasienter og pårørende ved ulykker og sykdom. Det gjelder både de "små" ulykker, og større ulykker og katastrofer.

Tverrfaglig samarbeid
Prestetjenesten skal være en ressurs og samarbeidspartner for andre faggrupper ved sykehuset i spørsmål om etikk og åndelig omsorg. Tverrfaglig samarbeid skjer gjennom undervisning, veiledning og samtaler

Andre trossamfunn og religioner
Pasienter som tilhører andre religioner eller livssyn enn Den norske kirke skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det. Prestetjenesten kan hjelpe til å formidle slik kontakt.

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Tromsø (Breivika: Fløy A, plan 5 (til høyre for kapellet)
Harstad: 3. etasje (i pasienthotellet)
Narvik: Stillingen er ubesatt for øyeblikket. U1 (underetasje 1) i A-fløya
Telefon
Ingun Fossland, Breivika: 77 62 60 90 | Torbjørn Askevold, Breivika/Åsgård: 77 62 60 93 | Line Bakke, Harstad: 77 01 59 78 | Lena Caroline Stordalen, Breivika/Åsgård: 77 62 60 91
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?