HELSENORGE

Legevakt, Harstad

Legevakten i Harstad er interkommunal for Harstad, Kvæfjord og Lødingen. Legevakten er integrert i Akuttmottaket ved UNN Harstad. Legevakten er åpen for personer med akutt sykdom eller skade som trenger øyeblikkelig legehjelp. Ved mistanke om livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Fant du det du lette etter?