HELSENORGE

Økonomistyring

Økonomistyring har ansvar for å bistå klinikkene og sentrene i UNN med økonomioppfølging, herunder ISF, budsjettering, plantall, bistand i prosjekter, beregninger med mer. Ansvaret for Helse Nord LIS UNN og utvikling av rapporter/opplæring ligger også hos Økonomistyring. Vi deltar i regionale og nasjonale fora og prosjekter og prosjekter og prosseser internt i UNN som går på tvers av klinikkene. Ut over en rådgivende funksjon har vi også controlleransvar.

Fant du det du lette etter?