Rehabiliteringspost, Tromsø

Rehabiliteringsposten (tidligere Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk sengepost) har 14 senger for pasienter som har behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Dette innbefatter både et regionalt ansvar, men også lokalsykehusfunksjon for nedslagsfeltet til UNN Tromsø for spesialisert rehabilitering. Tilbudet retter seg hovedsakelig til pasienter i tidlig fase etter sykdom eller skade i sentralnervesystemet som hjerneslag, hjerneblødning, eller hodeskade, i tillegg til multitraume og gangtrening etter amputasjoner.

Besøkstider: kl 17-20. Ta kontakt med vaktrommet for å avtale besøk hos pasient.

Fant du det du lette etter?