Rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet og poliklinikk, Harstad

Rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet og poliklinikk er sammensatt av fagfolk med bred tverrfaglig kompetanse. Vi har leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, synskonsulent/optiker, sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og psykologspesialister. Tilbudet vårt retter seg mot pasienter med behov for spesialisert rehabilitering i tidlig fase etter sykdom eller skader.

Åpningstider for poliklinikken: 08-15.30

Besøkstider i sengepost: Hele dagen

Fant du det du lette etter?