Rehabiliteringsenheten, Sonjatun

Rehabiliteringsenheten ved UNN Storslett/ Sonjatun er lokalisert ved Distriktsmedisinsk Senter (DMS) og ble en del av Rehabiliteringsavdelingen UNN 1. 1. 2020. Enheten gir tilbud om heldøgnsrehabilitering og tverrfaglig opptrening etter funksjonstap. Enheten har 3 døgnplasser.

Fant du det du lette etter?