Nevrokirurgi-, øre-nese-hals og øyeavdelingen

Avdelingen utreder og behandler pasienter innen nevrokirurgi, øre-nese-hals og øye og har døgn, dag og poliklinisk drift. Virksomheten består både av planlagt kirurgi men også av en god del ø-hjelp som ofte innbefatter kirurgi. Se "underliggende enheter" for kontaktinformasjon til de ulike seksjonene.

Les mer om Nevrokirurgi-, øre-nese-hals og øyeavdelingen

Nevrokirurgi-, øre-nese-hals og øyeavdelingen

Pasienter som trenger vurdering eller operative inngrep innen nevrokirurgi blir alle ivaretatt ved UNN Tromsø. For øyesykdommer er det lokalsykehusfunksjoner i Harstad og regionsykehusfunksjoner i Tromsø. Øre-nese-hals har tilbud ved alle tre lokasjoner i UNN, bortsett fra kirurgiske inngrep som hovedsakelig utføres i Tromsø og noe i Harstad. 

Avdelingen ivaretar både lokalsykehusfunksjon og regionsfunksjoner. Regionfunksjonene i alle tre fag er samlet i Tromsø. Avdelingen har nært samarbeid med mange enheter og faggrupper i UNN, og noen av pasientene møter fysioterapeuter i etterkant av inngrep. 

Avdelingen ivaretar utdanningsansvar innen nevrokirurgi, øre-nese-hals og øyefaget for medisinerstudenter. De ivaretar også utdanningsansvaret for leger under utdanning i alle tre fagene, samt er praksisarena for sykepleierstudenter og sykepleiere i spesialisering.

Pasientopplæring, undervisning og deltagelse i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk utgjør også en del av virksomheten. Avdelingen har en betydelig forskningsaktivitet med egne studier samt deltagelse i nasjonale og internasjonale studier.

Avdelingsleder: Roar Kloster

Se ventetider på helsenorge.no

Kontaktinformasjon

Besøksadresser og praktisk informasjon

Allergiutredning av voksne hos øre-nese-halsspesialisthttps://unn.no/behandlinger/allergiutredning-av-voksne-hos-ore-nese-halsspesialistAllergiutredning av voksne hos øre-nese-halsspesialistAAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksne
Allergivaksinering av barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/allergivaksinering-av-barn-og-ungeAllergivaksinering av barn og ungeAAllergivaksinering av barn og ungeAllergivaksinering av barn og ungeAllergivaksinering av barn og ungeAllergivaksinering av barn og unge
Beinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)https://unn.no/behandlinger/beinskjorhet-beintetthetsmaling-dxaBeinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)BBeinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)Beinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)Beinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)Beinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)
CPAP-behandling (Snorking og søvnapne)https://unn.no/behandlinger/cpap-behandling-snorking-og-sovnapneCPAP-behandling (Snorking og søvnapne)CCPAP-behandling (Snorking og søvnapne)CPAP-behandling (Snorking og søvnapne)CPAP-behandling (Snorking og søvnapne)CPAP-behandling (Snorking og søvnapne)
EEG, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/eeg-harstadEEG, HarstadEEEGEEGEEGEEG
Hjernekrefthttps://unn.no/behandlinger/hjernekreftHjernekreftHVuoiŋŋašborasdávdaHjernekreftHjernekreftHjernekreft
Hjernesvulstoperasjon, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/hjernesvulstoperasjon-tromsoHjernesvulstoperasjon, TromsøHHjernesvulstoperasjonHjernesvulstoperasjonHjernesvulstoperasjonHjernesvulstoperasjon
Hode- og halskrefthttps://unn.no/behandlinger/hode-og-halskreftHode- og halskreftHOaive-čottaborasdávdaHode- og halskreftHode- og halskreftHode- og halskreft
Lysbehandlinghttps://unn.no/behandlinger/lysbehandlingLysbehandlingLLysbehandlingLysbehandlingLysbehandlingLysbehandling
Revmatisk sykdom - Biologisk behandlinghttps://unn.no/behandlinger/revmatisk-sykdom-biologisk-behandlingRevmatisk sykdom - Biologisk behandlingRRevmatisk sykdom - Biologisk behandlingRevmatisk sykdom - Biologisk behandlingRevmatisk sykdom - Biologisk behandlingRevmatisk sykdom - Biologisk behandling
Revmatologisk utredninghttps://unn.no/behandlinger/revmatologisk-utredningRevmatologisk utredningRRevmatologisk utredningRevmatologisk utredningRevmatologisk utredningRevmatologisk utredning
Skopi i øre-nese-hals-området, med vevsprøvehttps://unn.no/behandlinger/skopi-i-ore-nese-hals-omradet-med-vevsproveSkopi i øre-nese-hals-området, med vevsprøveSSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsi

Arrangementer

Høresentralen, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/horesentralen-narvikHøresentralen, Narvik
Høresentralen, øre-nese-hals poliklinikk Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/horesentralen-onh-tromsoHøresentralen, øre-nese-hals poliklinikk Tromsø
Neselab v/ øre-nese-hals poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/neselab-v-onh-tromsoNeselab v/ øre-nese-hals poliklinikk, Tromsø
Nevrokirurgi, øre-nese-hals og øye sengepost, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/nevrokirurgi-onh-og-oye-sengepost-tromsoNevrokirurgi, øre-nese-hals og øye sengepost, Tromsø
Nevrokirurgisk poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/nevrokirurgisk-poliklinikk-tromsoNevrokirurgisk poliklinikk, Tromsø
Spesialistpoliklinikken, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/spesialistpoliklinikken-harstadSpesialistpoliklinikken, Harstad
Øre-nese-hals dagenhet, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/ore-nese-hals-dagenhet-tromsoØre-nese-hals dagenhet, Tromsø
Øre-nese-hals poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/ore-nese-hals-poliklinikk-tromsoØre-nese-hals poliklinikk, Tromsø
Øye dagkirurgi, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/oye-dagkirurgi-tromsoØye dagkirurgi, Tromsø
Øye poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/oye-poliklinikk-tromsoØye poliklinikk, Tromsø

Fant du det du lette etter?