HELSENORGE

Påmelding til julemessene 2023

Det er nå mulig å melde seg på til julemessene i UNN.

Julemesse

Påmeldingsfrist er 1. oktober. Påmeldingslenker og datoer under.

UNN Tromsø, Breivika
Torsdag 16. november kl 10.00 - 16.00

UNN Åsgård
Lørdag 18. og søndag 19. november kl 11.00 - 16.00