Prostatasenteret i UNN

Prostatasenteret i UNN skal ha overordnet ansvar for å implementere de til enhver tid gjeldende retningslinjer for utredning og behandling av mistenkt eller påvist prostatakreft, samt å monitorere virksomheten gjennom rapportering og kvalitetskontroll. Prostatasenteret skal også ha ansvar for utadrettet formidling og kommunikasjon mot pasienter og primærhelsetjenesten innenfor prostatakreftomsorgen.

Les mer om Prostatasenteret i UNN

Prostatasenteret i UNN

Senteret skal videre legge til rette for forsknings- og utviklingsarbeide knyttet til prostatakreftsykdommen, tjenester for prostatakreftrammede, deres pårørende, og for førstelinjetjenesten for hva gjelder tilbudet til denne pasientgruppen.

Prostatasenteret er således en faginstans overordnet de kliniske avdelingene, slik at direkte pasientbehandling (utredning og behandling) ivaretas av de aktuelle kliniske avdelingene. 

Prostatasenteret inngår forpliktende avtale med berørte avdelinger om leveranse av tjenester i henhold til gjeldende faglige retningslinjer og helsepolitiske krav.

Koordinatorfunksjon

Prostatasenteret UNN etablerer sekretær/koordinatorfunksjon som monitorerer henvisninger til utredning eller behandling av prostatakreft, sikrer korrekt henvisningsflyt, og oppmelding til MDT. Koordinatoren ivaretar også rapportering i henhold til krav i pakkeforløpet for prostatakreft, og bemanner pasientetelefon på faste tidspunkt i uken.

Mine behandlingsvalg

Prostatasenteret UNN utvikler i samarbeide med Medisinsk klinikk og Helse Nord pasientmedvirkningsprogrammet ”Mine behandlingsvalg” for prostatakreft.

Nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft

Mine behandlingsvalg - prostatakreft

Kreftforeningen

Prostatakreftforeningen (Profo)

helsenorge.no - prostatakreft

Kontaktinformasjon

Telefon
Forløpskoordinator prostatakreft: 77 62 64 41
E-post
Fant du det du lette etter?