Helsenorge

Ultralydopplæring for gravide i Harstad

Er du gravid og ønsker å delta i vår opplæring til 1. trimester ultralyd?

Vi på UNN Harstad tilbyr nå i november og i desember ultralyd til gravide som er i svangerskapsuke 12 – 13+6 som en del av opplæringen.

 Hvis du har sikker svangerskapslengde ( sikker siste menstruasjonsdato ) og ønsker å delta kan du kontakte UNN Harstad Gyn/føde ekspedisjon direkte for timeavtale. Du blir satt opp til time i gitt tidsrom hvis det er ledig kapasitet.

Ekspedisjon Føde- og gynekologi:  77 01 56 60 (8 -11.30 og 12.30-15.00)