Fertilitetspoliklinikken (IVF), Tromsø

Vår målsetning er å gi par med barneønske et best mulig tilbud med assistert befruktning.  Det gjøres  individuelle vurderinger av hvert enkelt par i utredning og behandling. Vi behandler rundt 300 par i året. Vi tilbyr ulike behandlingsformer tilpasset paret.

Les mer om Fertilitetspoliklinikken (IVF), Tromsø

Fertilitetspoliklinikken (IVF), Tromsø

IVF-enheten ved Universitetssykehuset Nord-Norge er verdens nordligste IVF-klinikk. Enheten ble etablert i 1984 og var en av de første i Norge til å utføre assistert befruktning. Fastlege eller gynekolog tar de første steg i utredning av paret og kan henvise pasienter til oss ved å benytte vårt henvisningsskjema til IVF-behandling, utfylt skjema sendes per brev. Henvisning med utfyllende opplysninger om paret kan også sendes elektronisk. Ufullstendig søknad kan forsinke behandlingsstart.

Fra 1.7.2020 krever Bioteknologiloven (§2-6) at alle som søker om behandling med assistert befruktning må fremlegge en politiattest (barneomsorgsattest). Dette gjelder begge parter i parforhold og enslige kvinner. Attesten skal foreligge før oppstart av behandling, og kan bestilles digitalt fra politiet.


Henvisningsskjema IVF-behandling


Vi utfører også tilleggsundersøkelser der årsaken til infertiliteten er komplisert eller ukjent.


Vi kan tilby rutinemessig langtidsdyrkning av befruktede egg. De befruktede eggene dyrkes i fem dager til blastocyst før tilbakeføring til kvinnen. Dette gir en bedre seleksjon av eggene og større mulighet for graviditet. Forutsetning for langtidsdyrkning er et visst antall egg hos kvinnen.


Fertilitetspoliklinikken (IVF-enheten) består av et tverrfaglig team med leger, bioingeniører, sykepleiere og helsesekretær.

Behandlingsformer


In Vitro Fertilisering (IVF)

betyr befruktning utenfor kroppen. Modne eggceller hentes ut fra kvinnens eggstokker og befruktes med partners sædceller. De befruktede eggene dyrkes i 2 til 5 dager før tilbakeføring av ett eller to egg til kvinnen.


Mikroinjeksjon (ICSI)

gjøres i tilfeller med nedsatt sædkvalitet eller der det tidligere ikke har blitt befruktning ved IVF. En sædcelle fra kvinnens partner blir injisert direkte i inn i eggcellen. Etter befruktning dyrkes eggene videre, og tilbakeføres kvinnen som ved vanlig IVF.


Inseminering (AIH)

med sædceller fra partner kan forsøkes når det ikke oppnås graviditet selv om kvinnen har åpne eggledere og mannens sædkvalitet er normal. Kvinnen kan stimuleres med hormoner i forkant. Mannens sædprøve blir klargjort og deretter ført direkte inn i kvinnens livmor.


Frys/tin

Befruktede overskuddsegg av god kvalitet kan fryses ned og tilbakeføres kvinnen ved en senere anledning. Fra 1.7.2020 ble femårsregelen for nedfrosne egg opphevet med tilbakevirkende kraft, og eggene kan nå oppbevares inntil kvinnen er 46 år (jfr Bioteknologiloven). Tilbakeføring gjøres i naturlig syklus, eller etter hormonstimulering av kvinnen.


Kontrollert stimulering

Ved manglende eggløsning hos kvinnen, kan hun bli stimulert med medikamenter for å oppnå dette. Kvinnen vil bli fulgt opp med ultralydundersøkelse og eventuelt blodprøver. Tiden for eggløsning vurderes. Paret må deretter ha samleie for å oppnå graviditet.


PESA

Uthenting av sædceller fra bitestikkel. Kan gjøres dersom man ikke finner sædceller i ejakulat, for eksempel ved manglende/ tette sædledere.


TESA

Uthenting av sædceller ved hjelp av testikkelbiopsi. Gjøres ved manglende sædceller i bitestikkel eller ved andre former for manglende sædceller i ejakulat.

Ved PESA og TESA finnes vanligvis et lavt antall sædceller og det gjøres ICSI for å oppnå befruktning.


Donorinseminasjon (AID)

Kan gjøres når mannen har svært nedsatt sædkvalitet eller ved visse arvelige sykdommer. Paret må henvises til klinikker der de tilbyr behandling med donorsæd.


Inseminering av lesbiske par

Behandling med donorsæd og paret må henvises til klinikker som tilbyr dette.


Andrologisk laboratorium


Her utføres sædanalyse av ca 300 menn i året.  Fastlegen kan henvise pasienter ved å benytte vårt henvisningsskjema for sædanalyse eller elektronisk.


Henvisningsskjema


Sædbank


Vi tilbyr nedfrysing og lagring av sæd for pasienter som skal gjennomgå behandling som kan skade forplantningsevnen (for eksempel kreft eller reumatiske sykdommer). Pasientens lege fyller ut en elektronisk anmodning , og kontakter oss for nærmere avtale. Pasienten skal være negativ for HIV, hepatitt B/C og syfilis. Det kan rekvireres som IVF-pakke i DIPS.

 
Blodprøvesvar ikke eldre enn 8 uker må foreligge før nedfrysning kan finne sted.


Pasienten får tidspunkt for informasjonssamtale med ansvarlig lege ved IVF-enheten. Pasienten må skriftlig samtykke før levering av prøve. Sædprøven vurderes for nedfrysing og dette må gjøres raskt etter prøvetaking. Pasienten vil  få skriftlig dokumentasjon etter nedfrysing.


Nedfrosset sæd kan oppbevares i inntil 10 år. Lagringstiden kan forlenges ved skriftlig forespørsel. (Bioteknologiloven)

Egenandeler / kostnader

IVF/ ICSI/ AIH behandling koster kr 1500,- for hvert forsøk.
Egenandel for medisinutgifter er kr 18067,- totalt for alle  forsøkene.
Det er nå vanlig egenandel for ALLE konsultasjoner kr.351,-
Utgifter utover dette refunderes  av HELFO etter kvittering. 
Noen medikamenter må kjøpes på apotek i løpet av behandlingstiden i Tromsø.


Reise og opphold for kvinnen dekkes av Pasientreiser etter gjeldende satser. Reiseregningsskjema må fylles ut.

Kvinner som er fastboende i Tromsø får sykemelding den dagen det hentes ut egg, og dagen det settes tilbake.
Kvinner som kommer tilreisende får sykemelding for hele perioden det er nødvendig med opphold i Tromsø, til og med den dagen de får tilbakeføring av egg.
Mannen får ikke sykemelding for oppmøte ved levering av sædprøve. Vi anbefaler å bruke egenmelding. Reise og eventuelt ett døgns opphold dekkes av Pasientreiser etter gjeldende satser.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Fløy C, plan 4
På grunn av liten venteromskapasitet, ber vi deg møte til avtalt tidspunkt for time og vi tar imot deg så fort vi kan. 
Telefon
77 62 64 81
mandag - fredag 09.00-15.00
Sykepleierne er tilgjengelig ma.-fr.12.30-14.00 på telefon 776 26480. Legg igjen navn og fødselsdato dersom du kommer til en telefonsvarer. Vi ringer deg så snart vi kan.
UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansens veg 67(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00 | medisinsk nødtelefon: 113
E-post

Adkomst/kart over området

Med buss
Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter. Hurtigbåtbilletten gir rett til overgang og kan derfor brukes som bussbillett.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre. 

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).
 
Med flybuss 
Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi
Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.
Med privatbil
Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Praktisk informasjon

Apotek

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Blomster

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Frisør

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

Internett

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

​Sykehuskaféen Evert ligger rett ved inngangen på plan C3 og er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene. 

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

Konserter og kultur

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Parkering

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.Pingvinhotellet - pasienthotellet i Tromsø

Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Pingvinhotellet har en hjemmeside med utfyllende informasjon hvor du også kan bestille rom: www.pingvinhotellet.no​

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.

Hotellet er døgnåpent. 

Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø


Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø

Telefon
777 55 100 (hele døgnet)

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)

Vardesenteret

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen. Har treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. Senteret har åpent for sosialt samvær og du får servert kaffe og te. Noen onsdager arrangerer senteret aktiviteter som:

Vardesenteret holder til i fløy E1 i Breivika. Gå til D-fløya (i retning Tromsøsundet) og ta heisen ned til plan 2. Derfra kan du gå gjennom branndørene og over en liten gjennomgang til det gamle, blå pasienthotellet.

Visittider/besøkstider

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Ufrivillig barnløshet - infertilitethttps://unn.no/behandlinger/ufrivillig-barnloshet-infertilitetUfrivillig barnløshet - infertilitetUInfertilitet (uønsket barnløshet)Infertilitet (uønsket barnløshet)Infertilitet (uønsket barnløshet)Infertilitet (uønsket barnløshet)
Ufrivillig barnløshet - prøverørsbehandlinghttps://unn.no/behandlinger/ufrivillig-barnloshet-proverorsbehandlingUfrivillig barnløshet - prøverørsbehandlingUPrøverørsbehandling (In Vito fertilisering)Prøverørsbehandling (In Vito fertilisering)Prøverørsbehandling (In Vito fertilisering)Prøverørsbehandling (In Vito fertilisering)
Ufrivillig barnløshet, sædanalysehttps://unn.no/behandlinger/ufrivillig-barnloshet-sedanalyseUfrivillig barnløshet, sædanalyseUSædanalyse ved ufrivillig barnløshetSædanalyse ved ufrivillig barnløshetSædanalyse ved ufrivillig barnløshetSædanalyse ved ufrivillig barnløshet
Ufrivillig barnløshet, tining og tilbakesetting av befruktede egghttps://unn.no/behandlinger/ufrivillig-barnloshet-tining-og-tilbakesetting-av-befruktede-eggUfrivillig barnløshet, tining og tilbakesetting av befruktede eggUInfertilitet - Tining og tilbakesetting av befruktede eggInfertilitet - Tining og tilbakesetting av befruktede eggInfertilitet - Tining og tilbakesetting av befruktede eggInfertilitet - Tining og tilbakesetting av befruktede egg
Ufrivillig barnløshet, uthenting av sædcellerhttps://unn.no/behandlinger/ufrivillig-barnloshet-uthenting-av-sedcellerUfrivillig barnløshet, uthenting av sædcellerUUfrivillig barnløshet - uthenting av sædcellerUthenting av sædceller ved ufrivillig barnløshetUfrivillig barnløshet - uthenting av sædcellerUfrivillig barnløshet - uthenting av sædceller

Fant du det du lette etter?