Barselavdelingen, Tromsø

Gratulere med den nyfødte. Vi ønsker dere hjertelig velkommen til barselavdelingen og håper at oppholdet blir en positiv opplevelse for deg og din familie.

Les mer om Barselavdelingen, Tromsø

Barselavdelingen, Tromsø

Å få barn er en stor opplevelse, et nytt menneske og en ny familie er født. Mor har gjennomgått store fysiske forandringer, hormonene er i endring og et nytt menneske skal tas vare på.

 Barnet som nettopp er kommet til verden, er unikt og helt seg selv fra første stund. Det har store ferdigheter og evner på enkelte felt, men er svært sårbart på andre. 

Barnet har stort behov for nærhet og varme, men liten mulighet for å meddele sine ønsker. Derfor er foreldrenes kjennskap og nærhet til barnet sitt spesielt viktig.

Vi anbefaler å bruke barseltiden til å bli kjent med barnet og få mest mulig ro og hvile. Vi ønsker at dere skal trives hos oss, og gjør vårt beste for å legge forholdene til rette. Personalet er her for å tilby hjelp i form av støtte, veiledning, og undervisning.

Vi ønsker å legge til rette for at familien kan være sammen for å bli kjent og trygg med den nyfødte. Det er familierom ved barselhotellet, og så fremst romkapasitet tilbys partnerovernatting i barselavdelingen. Partner betaler for opphold/døgn. Det blir faglig vurdert etter fødselen hvor det blir best for dere å være. 

Amming

På barselavdelingen vil vi hjelpe deg med å tilrettelegge slik at du og ditt barn får en god ammestart. Jordmor eller barnepleier vil hjelpe deg i ammesituasjonen og før du drar hjem ønsker vi å vise deg ulike ammestillinger og teknikker.

Dersom du ikke ønsker eller kan amme så snakk med jordmor om dette, slik at vi kan tilpasse barseloppholdet etter ditt behov.

Barnets spisemønster
De første dagene, og kanskje opptil 1-2 uker etter fødselen, kan antall måltider bli svært mange. Det er et vanlig spisemønster at babyen ammer hyppig med mange mindre måltider, for så å ha en lengre soveøkt. Når barnet får regulere spisemønsteret selv er det med å sikre en god melkeproduksjon. Etter hvert som produksjonen stabiliserer seg vil antallet måltider som oftest gå ned.

Det viktigste er at man følger barnets behov og lar det få mat så ofte det måtte ønske. Vær oppmerksom på at barnet gir flere signaler på sult før det begynner å gråte. Det kan være små klynkelyder, beveger tungen inn og ut av munnen, slikke seg rundt munnen, vri hodet mot siden og putte hendene i munnen. Ikke vent til barnet gråter med å amme, det gjør barnet fortvilet og sint og det kan være vanskelig å legge det til brystet.

Hvordan du ammer ditt barn
Vi anbefaler boken «Hvordan du ammer ditt barn» utgitt av Helsedirektoratet. Denne vil du få utdelt ved barselavdelingen dersom du ikke har fått den hos jordmor i svangerskapet.
Hvordan du ammer ditt barn - Noen råd den første tiden (pdf)
Etter fødselen vil du også motta en ammebrosjyre ved barselavdelingen.

Vi anbefaler:

Barnet

I barseltiden gjøres det ulike undersøkelser av barnet. Vi tilbyr nyfødtscreening, hørselsscreening, undersøkelse hos barnelege og måling av surstoffmetning.

Vi råder deg til å nytte de fleste anledninger til å stelle barnet ditt på egen hånd eller under veiledning fra oss. Det er viktig at også partner får delta i barnestell under oppholdet. Ikke vær redd for at dere ikke gjør det ”riktig”. Det finnes ingen oppskrift, men øvelse gjør mester! Gjør stellet til en kosestund og bruk den tiden dere trenger.

Surstoffmetning
Måling av surstoffmetning er en enkel, utvendig undersøkelse som måler oksygennivået i blodet til barnet. En sensor festes med plaster til barnets fot, og etter kort tid kan surstoffmetningen avleses på et apparat. Undersøkelsen utføres ca 4 timer etter fødsel. Den er enkel, tar kort tid og medfører ingen smerte for barnet. Hensikten er å diagnostisere noen sjeldne typer hjertefeil hos barn som ellers virker friske når de kommer til barselavdelingen. 

Barnelegeundersøkelse
Barnet vil bli rutinemessig undersøkt av barnelege som regel 36-48 timer etter fødselen. Foreldrene er selvsagt velkommen til å være med. Legen lytter på hjertet og lungene og gjør en grundig undersøkelse av hele barnet. Noen barn gråter, men undersøkelsen skal ikke være ubehagelig. Snakk med barnelegen dersom du har spørsmål eller er bekymret for noe. 

Nyfødtscreening
Alle nyfødte får i dag tilbud om å bli undersøkt for 21 sjeldne, medfødte, arvelige sykdommer som det er viktig å starte behandling av så raskt som mulig. Blodprøves tas fra barnets hæl og kan først tas etter at barnet er 48 timer gammelt (før kalt Føllings prøve).

Foreldre som ikke ønsker at deres barn skal undersøkes, melder fra til personalet om dette. Når resultatet er normalt gis det ikke tilbakemelding til foreldrene. Ved mistanke om sykdom, kontaktes foreldrene umiddelbart slik at barnet kan bli undersøkt av lege. 

Hørselsundersøkelse
Målet med undersøkelsen er å oppdage medfødt hørselstap hos barn så tidlig som mulig, for raskt å kunne sette i gang hjelpetiltak. Helsemyndighetene har derfor innført at alle barn skal få testet hørselen når de er nyfødte. Målingen er lettest å utføre mens barnet sover og er rolig. Målingen er rask og smertefri. Blir det ikke godkjent respons på begge ører, vil barnet bli fulgt opp med videre testing på høresentralen.

Gulsott hos nyfødte
Gulsott er et normalt overgangsfenomen hos nyfødte og skyldes blant annet at leveren hos barnet kan være umodent. Gulsott hos nyfødte blir først synlig som gulfarge i huden, som regel i løpet av de 2-3 første døgnene. Dette er noe vi hjelper dere med å observerer hos barnet. Skulle barnet trenge behandling gjøres dette ved barselavdelingen.  

Mors helse

Blødning og renselse
Etter fødselen blør du fra livmoren der hvor morkaken satt. Det første døgnet etter fødselen er blødningen frisk og som en kraftig menstruasjon. Etter noen dager blir den brunaktig og sparsom. Den 10-12 dagen kan det komme en frisk blødning. Det har sammenheng med at ”skorpen” som har dannet seg der morkaka satt, har løsnet. Etter hvert blir renselsen mer lik utflod som kan vare opptil 6-8 uker etter fødselen. 

Dersom du får feber eller renselsen lukter vondt, ta kontakt med din fastlege.

Etterrier
Etter fødselen trekker livmoren seg gradvis sammen. Noen opplever dette som smertefulle etterrier, disse vil gradvis gi seg etter to til tre dager. Når du ammer kan etterriene blir sterkere. Mageleie et par ganger om dagen og fysisk aktivitet kan i tillegg til amming hjelpe livmoren med å trekker seg sammen. Du kan ta Paracet og Ibux mot etterrier, spør jordmor på barselavdelingen dersom du trenger det. 

Vannlating og avføring
Gjennom svangerskapet samler kroppen din opp mye væske. Dette skal utskilles i tiden etter fødselen. Får du ikke tømt deg skikkelig eller har smerter og svie ved vannlating, må du gi beskjed til personalet. 

Etter fødselen kan det ta noen dager før du har trang til å ha avføring. Det er viktig at du drikker rikelig (helst vann), spiser grønnsaker, frukt, fiberrikt brød og drikker sure melkeprodukter (yoghurt, kulturmelk o.l) for å regulere magen. Si ifra til jordmor dersom du trenger hjelp til å tømme magen.

Rifter 
Er du sydd nedentil kan du ha smerter, hevelse og stramme sting de første dagene. Såret gror i løpet av to til tre uker og stingene forsvinner av seg selv. Et tørt og rent sår gror raskest. Det er viktig med god hygiene inntil såret er grodd. Vi anbefaler at du dusjer deg nedentil morgen og kveld de første par dagene. Ikke bruk såpe og la rent vann renne over underlivet. Klapp tørt med håndkle eller lufttørk. Skift bind hver gang du er på toalettet, og skyll gjerne underlivet i forbindelse med toalettbesøk. 

Bekkenbunnstrening
Bekkenbunnstrening kan forebygge og behandle urinlekkasje i løpet av svangerskapet samt etter fødsel. Bekkenbunnstrening ser også ut til å ha effekt ved symptomer på ufrivillig lekkasje av luft eller avføring. Bekkenbunnsmusklene er viljestyrt og kan trenes på lik linje med andre muskler. Denne treningen kan du med fordel starte opp med rett etter fødselen. På barselavdelingen har vi tilbud om undervisning av fysioterapeut. Her kan du lese mer om bekkenbunnstrening:
Barseltårer
Etter en fødsel er det normalt med barseltårer hos mange nybakte mødre. Årsaken kan være både hormoner i endring og de forandringene en nybakt mamma opplever. Du kan ha lett for å ta til tårer samtidig med at du opplever en lykkefølelse. Barseltårer er helt normalt og går over av seg selv. Du kan også oppleve irritabilitet, angst, hodepine, forvirring og glemsomhet. Ekstra omsorg og forståelse gjøre det lettere å komme igjennom disse dagene. Dyp og langvarig tristhetsfølelse, depresjon eller angst skal du snakke med lege, jordmor eller helsesøster om.  

Etterkontroll hos jordmor eller fastlege
Det er anbefalt at du selv bestiller time til kontroll hos din fastlege cirka seks til åtte uker etter fødselen. Etterkontrollen er gratis og ansees som en del av svangerskapsomsorgen.

Prevensjon
Kondom anbefales i barselperioden (inntil 6 uker etter fødselen) så lenge du blør. Hvilken prevensjonsmetode dere ønsker å bruke vil være avhengig av hvilken livssituasjon dere er i, hvilke tidligere erfaringer dere har og hva du/dere selv føler for. Ved etterkontroll kan du diskutere hvilken prevensjon som passer best.


Barselhotellet

Det blir faglig vurdert etter fødselen hvor det blir best for dere å være, barselhotellet eller ved barselavdelingen.


Dersom det har vært komplikasjoner i svangerskapet/fødselen,  eller det er nødvendig med ekstra observasjoner av den nyfødte, tilbringes barseltiden på barselavdelingen. Det er likevel mulighet for overflytting til barselhotellet etter 1 - 2 døgn når alt har normalisert seg. Partner er velkommen til å bo på hotellet sammen med dere, og så fremst romkapasitet tilbys også partnerovernatting i barselavdelingen. Partner betaler for opphold/døgn. Informasjon gis ved oppholdet. 


Barselhotellet er en egen enhet på pasienthotellet. Barselhotellet har enerom med hotellstandard. Hvert rom har fjernsyn og eget bad med stelleplass. På hotellet brukes egen mobiltelefon for kontakt med jordmor/barnepleier.


Vi legger vekt på veiledning som skal gi dere trygghet til å mestre amming og barnestell. Det foregår generell informasjon til faste tider, dere finner oppslag om dette ved barselhotellet.


Dersom det oppstår spesielle behov hos mor eller barnet, vil dere bli flyttet til barselavdelingen.
Dere kan reise hjem når dere vil. Om dere velger å reise hjem før 48 timer, avtales det poliklinisk besøk i barselavdelingen for kontroll. Informasjon om den første tiden hjemme gis før utreise.


Kontaktinformasjon for Barselhotellet:

Pingvinhotellet, 7. etasje
Telefon 776 54246
Resepsjon Pasienthotellet telefon 777 55100
Besøkstid: Etter avtale med mor

Enhetsleder fødebarselavdelingen,  Telefon 77 62 81 51Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Fløy C, plan 5

For å sikre at mor og barn får ro etter fødselen kan kun partner og søsken komme på besøk i avdelingen. 

Hviletid: 14-16
Telefon
77 62 64 60
UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansens veg 67(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00 | medisinsk nødtelefon: 113
E-post

Adkomst/kart over området

Med buss
Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter. Hurtigbåtbilletten gir rett til overgang og kan derfor brukes som bussbillett.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre. 

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).
 
Med flybuss 
Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi
Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.
Med privatbil
Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Praktisk informasjon

Apotek

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Blomster

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Frisør

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

Internett

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

​Sykehuskaféen Evert ligger rett ved inngangen på plan C3 og er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene. 

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

Konserter og kultur

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Parkering

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.Pingvinhotellet - pasienthotellet i Tromsø

Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Pingvinhotellet har en hjemmeside med utfyllende informasjon hvor du også kan bestille rom: www.pingvinhotellet.no​

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.

Hotellet er døgnåpent. 

Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø


Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø

Telefon
777 55 100 (hele døgnet)

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)

Vardesenteret

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen. Har treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. Senteret har åpent for sosialt samvær og du får servert kaffe og te. Noen onsdager arrangerer senteret aktiviteter som:

Vardesenteret holder til i fløy E1 i Breivika. Gå til D-fløya (i retning Tromsøsundet) og ta heisen ned til plan 2. Derfra kan du gå gjennom branndørene og over en liten gjennomgang til det gamle, blå pasienthotellet.

Visittider/besøkstider

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Hørselsscreening hos nyfødtehttps://unn.no/behandlinger/horselsscreening-hos-nyfodteHørselsscreening hos nyfødteHHørselscreening hos nyfødte (OAE)Hørselscreening hos nyfødte (OAE)Høyrselscreening hos nyfødde (OAE)Hørselscreening hos nyfødte (OAE)
Nyfødtscreening med blodprøvehttps://unn.no/behandlinger/nyfodtscreening-med-blodproveNyfødtscreening med blodprøveNNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøve

Fant du det du lette etter?