Thor Eirik Eriksen

Samfunnsviter

Bilde: Thor Eirik Eriksen

Telefon: +47 77669063
E-post: thor.eirik.eriksen@unn.no

Utdanning: PhD Filosofi

Arbeidsområder:
Samfunnsviter/filosof: Arbeider overordnet med tematikken arbeidshelse, eller mer presist arbeidstakerhelse. Bistår og veileder leger i spesialisering på avdelingen for å fremme tverrfaglighet og styrke utdanningsdelen. Formidler nisjepreget kunnskap på feltet arbeid-helse til ulike aktører i landsdelen.

Lenke til Cristin:
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=54148&la=en&instnr=1902


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)