HELSENORGE

Anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler

Dokumentet beskriver kort hva allergi er, gir konkrete råd om håndteringen av allergi generelt, og rutiner ved akutte hendelser – og om samarbeidet mellom hjem, skole og helsetjeneste. Vi håper vi med dette kan bidra til at både de ansatte i skoler og barnehager, og barn og foreldre skal oppleve skolen og barnehagene som trygge – og at praksis blir ens over hele landet.

Fant du det du lette etter?