Yrkeshygieniker/Akustiker

Magnar Johnsen

Bilde: Magnar Johnsen

Telefon: +47 77627371
E-post: magnar.johnsen@unn.no

Utdanning: Sivilingeniør Akustikk

Arbeidsområder:
Fysiske yrkeshygieniske faktorer, spesielt støy og vibrasjoner. Miljøstøy. Kartlegginger og målinger. Effekter på helse, trivsel og læring. Tiltak og regelverk. Rådgiving og undervisning. Formidling av kunnskap. Forskning. Elektronisk formidling og markedsføring i avdelingens virksomhet.

Interesseområder:
Vurdering av eksponering for støy og vibrasjoner. Lavfrekvent støy, infra- og ultralyd, hånd-arm- og helkroppsvibrasjoner, miljøstøy. Målemetoder og –utstyr for lyd, vibrasjoner og audiologiske tester. Statistiske vurderinger av yrkeshygieniske målinger. Tiltak og regelverk. Søvn og arbeide. 

Forskning:
  • «Støy, sårbarhet og helseeffekter av støy» - et overordnet prosjekt om miljøstøy og helseeffekter i Tromsø 7 – undersøkelsen. Et samarbeide mellom prosjekteier Folkehelseinstituttet, Norges arktiske universitet UiT, UNN HF og Tromsø kommune.
  • «Tinnitus og komorbiditet» - et dr.gradsprosjekt med delvis basis i ovennevnt prosjekt og data fra Tromsø 7. Et samarbeide mellom prosjekteier Folkehelseinstituttet, Norges arktiske universitet UiT og UNN HF.
  • «Occupational Hygiene in the North» - et nettverksprosjekt med russiske samarbeidspartnere.
  • «MineHealth» - et flernasjonalt (Sverige/Finland/Norge/Russland) prosjekt om helse, velvære og arbeidsevne i gruveindustri i Barentsregionen. Arbeidspakke: eksponering for kulde og vibrasjoner.
  • «Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten» - et prosjekt om arbeid, arbeidsmiljø og helse hos fiskere i Norge. Et samarbeide mellom SINTEF Teknologi og samfunn, SINTEF Ocean og UNN HF. 
Publikasjoner:
Exposure to whole-body vibration in open-cast mines in the Barents region. International Journal of Circumpolar Health, Jan 2016, Vol.75(1).
Multifrequency Tympanometry: Preliminary Experiences with a Commercially Available Middle-Ear Analyzer: Original Paper. Audiology, Jan 1994, Vol.33(5).


Lenke til Cristin:
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=54466&la=en&instnr=1902

Fant du det du lette etter?