HELSENORGE
Effects of interventions to prevent work-related asthma, allergy and other hypersensitivity reactions in Norwegian salmon industry Workers

Luftveisrelaterte plager i lakseindustrien

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling og Berit Bang har blitt tildelt nesten 12 millioner kroner av Forskningsrådet til prosjektet «Effects of interventions to prevent work-related asthma, allergy and other hypersensitivity reactions in Norwegian salmon industry Workers.”

Prosjektet følger opp tidligere forskning som har vist at lakseindustri-arbeidere har forhøyet risiko for å få luftveisplager. Det er et tverrfaglig multisenterprosjekt der AMA på UNN har prosjektledelsen og jobber nært sammen med våre søsteravdelinger på universitetssykehusene i Bergen og Trondheim. Gruppen har hatt god dialog med en rekke lakseindustribedrifter i hele Norge under planleggingen for å gjøre undersøkelsen mest mulig relevant og nyttig for dem det gjelder.


Les mer om prosjektet i Pingvinavisa.

Fant du det du lette etter?