HELSENORGE

Kurs i miljømedisin Høst 2023

18.-22. september, Tromsø
Flyer miljomedisin 2023

Miljømedisinkurs, Tromsø 18.-22.09.23
Både leger og andre aktuelle fagpersoner ønskes velkommen!

Mandag 18. september
09.00 Velkomst, introduksjon til uka og presentasjon av deltakerne. Kursledelsen
09.45 Pause
10.00 Miljømedisin i et globalt perspektiv. Anna Aminoff, AMA, UNN
10.45 Pause
11.00 Miljømedisinske utfordringer i Norge. Hvem gjør hva i miljømedisinen, i Norge og internasjonalt? Anna Aminoff og Marit Nøst Hegseth, AMA, UNN
11.45 Lunsj
12.30 Klimaendringer. Borgar Aamaas, CICERO
13.15 Pause
13.30 Globale klimaendringer og medisinske utfordringer. Borgar Aamaas og Anna Aminoff 
14.15 Pause
14.30 Energi. Globalisering og miljø. Internasjonal miljøpolitikk og avtaler. Håkon Sælen, CICERO
15.30 Pause
15.45 Drikkevann og mat. Ørjan Olsvik, UiT – Norges Arktiske Universitet
16.30 Slutt
19.00 Sosialt program på byen (frivillig)

Tirsdag 19. september
08.15 Uteluft og helse. Anje C Höper, AMA, UNN
09.00 Pause
09.15 Uteluft og helse, forts.
09.45 Pause
10.00 Beredskap ved miljømedisinske hendelser. Marit Nøst Hegseth, Anna Aminoff og Hans-Christian Vangberg, AMA, UNN
10.45 Pause
11.00 Miljø og allergi. Martin Sørensen, AMA/RAAO, UNN
12.00 Lunsj
12.45 Symptomer assosiert med miljøfaktorer. Hvordan blir oppfattelser til? Jan Haanes, AMA, UNN
13.30 Pause
13.45 Symptomer assosiert med miljøfaktorer forts.
14.30 Pause
14.45 Symptomer assosiert med miljøfaktorer forts. 
15.30 Slutt
16.30 Fottur/fjellheisen (frivillig)

Onsdag 20. september
08.15 Miljøstøy og helse. Anna Aminoff og Magnar Johnsen, AMA, UNN
09.00 Pause
09.15 Miljøstøy og helse forts.
10.00 Pause
10.15 Fra praksisfeltet: miljøstøysaker. Mona Yri, Miljørettet helsevern, Tromsø kommune
11.00 Pause
11.15 Ekskursjon til anlegg for avfallshåndtering (Remix) og lunsj
14.00 Miljørettet helsevern i kommunene. Mona Yri
15.00 Pause 
15.15 Fra praksisfeltet: saker. Marte Stokvik Ovesen, Miljørettet helsevern, Tromsø kommune
16.00 Slutt

Torsdag 21. september
08.15 Miljøgifter, risikovurdering. Marit Nøst Hegseth, UNN
09.00 Pause
09.15 Miljøgifter, risikovurdering forts.
10.00 Pause
10.15 Miljøgifter, risikovurdering forts.
11.00 Tur til Langvannet med lunsj. Systematisk bruk av natur for helsefremming. Henrik Romsaas, Tromsø kommune.
12.30 Miljøgifter, risikovurdering forts. 
13.15 Pause
13.30 Risikohåndtering, risikokommunikasjon. Jan Haanes AMA
14.15 Pause
14.30 Risikohåndtering, risikokommunikasjon forts. 
15.15 Pause
15.30 Risikohåndtering, risikokommunikasjon forts.
16.15 Slutt

Fredag 22. september 
08.15 Ioniserende stråling: eksponering. Jon Behring, UNN
09.00 Pause
09.15 Ioniserende stråling: Helseeffekter. Lars-Jøran Andersson, UNN
10.00 Pause
10.15 Elektromagnetiske felt, UV og helse. Anna Aminoff og Jan Haanes
11.00 Pause
11.15 Innemiljø, inneklima og helse. Jan Haanes. 
12.00 Lunsj
12.45 Innemiljø, inneklima og helse forts.
13.30 Pause
13.45 Innemiljø, inneklima og helse forts.
14.30 Pause
14.45 Fra praksisfeltet: en miljømedisinsk sak fra deltakerne. Tenk over noe du kan ta! (15 min). Kursevaluering (kun skriftlig). Kursprøve: flervalgsoppgave (25 min)
15.30 Slutt (kursbevis forutsetter fullt oppmøte, så bestill hjemreise etter kursslutt)

For påmelding og praktisk informasjon se:

Fant du det du lette etter?