HELSENORGE

Ivaretakelse av eget personell

Den psykososiale gruppen ved AMA har siden pandemien brøt ut vært involvert i arbeid med ivaretakelse av eget personell i sykehus. Dette arbeidet har foregått i samarbeid med UNN (Psykososial støttegruppe) og Helse Nord (Regional koordineringsgruppe for ivaretakelse av helsepersonell).

Etter en gjennomgang og oppsummering av litteratur om ivaretakelse av helsepersonell som står i vanskelige situasjoner under pandemien, utarbeidet vi en veileder til bruk i Helse Nord. 

Det som følger bygger på denne veilederen, og viser hvordan man kan tenke helhetlig og trinnvis rundt arbeidsmiljø og arbeidshelse i den pågående pandemi-situasjonen.


Figur trinnvis respons


Vi tenker hovedsakelig at man som organisasjon bør hjelpe de ansatte til å a) oppfylle basale behov, b) gi god og riktig informasjon til rett tid og c) støtte de ansatte slik at de kan gjøre sine arbeidsoppgaver på best mulig måte. 

Disse tre punktene er ikke noe som gjelder kun når det er en ekstraordinær situasjon slik pandemien har vært, men det er kanskje ekstra viktig å følge med i disse tider.

Klikk på bildet for større versjon:

Figur basale behov 


Uten basale behov dekket vil mange få utfordringer med å fungere optimalt i jobben sin.

Klikk på bildet for større versjon:

Figur informasjon

God og nøyaktig informasjon, til rett tid kan være med på å trygge og sikre hvordan de ansatte forholder seg til det som oppleves som vanskelig.

Klikk på bildet for større versjon:

Figur støtte

Å legge til rette for at folk får gjort arbeidsoppgavene sine på en god måte og har det godt i jobben sin er ekstremt viktig, det vil fungere forebyggende mot eventuelle problemer.

Klikk på bildet for større versjon:

Figur psykisk helsehjelp

Psykisk helsehjelp er det spesialisthelsetjenesten som skal utføre, man skal ikke forhaste seg til å tilby dette. Det kan være mye god læring og mestringsfølelse i å få benytte seg av sine egne problemløsningsstrategier for å komme ut på andre enden.

Relevante dokumenter og lenker

"Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"
(Webinar​ 28. Mai 2020. AMA i samarbeid med Ahus og Helse Nord)

Veileder for ivaretakelse av eget personell (PowerPoint)

Ivaretagelse av hjelpere (stressmestring, kollegastøtte m.m.) (PowerPoint)

Helsedirektoratets ressursside om psykososial støtte til medarbeidereTilbake til avdelingssiden.