HELSENORGE

Samhandlingsseksjonen

Samhandlingsseksjonen jobber for å forbedre samhandlingen mellom UNN og primærhelsetjenesten. Det gjør vi gjennom flere samarbeidsavtaler, samarbeidsforum, og oppfølging av avtalene.

Fant du det du lette etter?