Hørsel og psykisk helse, Tromsø

Dette er et tilbud fra spesialisthelsetjenesten i Helse Nord for voksne hørselshemmede, døve og døvblinde med psykiske lidelser.

Les mer om Hørsel og psykisk helse, Tromsø

Hørsel og psykisk helse, Tromsø

Tjenesten er organisatorisk og fysisk lagt til Regionsenteret for døvblinde. Tilbudet ble etablert i høsten 2011. Her jobber en psykolog som har kontorsted i tromsø.

Målgruppe 

Målgruppen er personer med alvorlige psykiske lidelser som er:

 • Førspråklig døve/tunghørte
 • Døvblitte/tunghørtblitt
 • Ervervet døvblindhet/kombinert sansetap
 • Medfødt døvblindhet
 • CI–opererte (Cochlea implantant)
 • Familier med døvt/hørselskadet medlem
 • Andre med funksjonelle hørselskader: tinnitus, Menièré vil kunne vurderes

Poliklinisk tilbud

Behandling kan bestå av rådgiving, samtale og/eller psykoterapi. 

Senteret kan samarbeide med NAV, rådgivingskontor for hørselshemmede i kommunen, og andre instanser. Forutsetningen er at pasienten gir samtykke til dette.

Tilbudet er kun poliklinisk. Dersom det er behov for døgninnlegging, må det vanlig tilbudet i sykehus brukes. Hørsel og psykisk helse kan bistå sykehus eller DPS.

Dersom det er nødvendig med kompetanse ut over hva UNN kan gi, kan Nasjonalt behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) i Oslo involveres. 

Kommunikasjonsformer

I tillegg til psykologisk kompetanse, har ansatte kunnskap om hørselshemmede og tegnspråk, kultur og spesielle oppvekstvilkår. Målet er i størst mulig grad å kunne bruke kommunikasjonsformer som pasienten ønsker:

 • norsk tegnspråk 
 • tegn til tale 
 • bruk av tolk 
 • tydelig tale 
 • skriftlig kommunikasjon 
 • taktil kommunikasjon 

Henvisning 

Henvisning kan sendes både elektronisk eller via post til Barnehabiliteringsklinikken, Hørsel og psykisk helse.

Kontaktinformasjon

Telefon
77 75 58 34
97 78 71 01
E-post
Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Hørsel og psykisk helse 
Postboks 88
9038 Tromsø

Grønnegata 83, Tromsø
Besøksadresse
Grønnegata 83(Kart)
E-post

Praktisk informasjon

Adkomst

​​Grønnegata 83 ligger i Tromsø sentrum, rett over veien fra biblioteket og kinoen. Det er sykkelparkering ved biblioteket og rådhuset, og gode bussforbindelser til og fra Tromsø sentrum.

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

Vi har trådløst internett. Be om brukernavn og passord i ekspedisjonen.​

Parkering

​​Vi har dessverre ikke egne parkeringsplasser. Du må benytte parkeringsplasser i Tromsø sentrum eller inne i parkeringstunnelen. 

Fant du det du lette etter?