Barnehabiliteringen, Tromsø

Barnehabiliteringen UNN Tromsø gir tilbud til barn og unge i alderen 0-18 år med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter.  Vi dekker hele UNNs opptaksområde, kommunene i Troms, Svalbard og nordligste del av Nordland. For enkelte tilstander gir vi også tilbud til barn og unge fra Finnmark og Nordland. Åpent 08:00 - 15:30 på hverdager.

Les mer om Barnehabiliteringen, Tromsø

Barnehabiliteringen, Tromsø

I målgruppen er barn med forsinket motorisk eller kognitiv utvikling, herunder autisme, cerebral parese, nevromuskulære tilstander og andre komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser. Tilbudet gis blant annet som tverrfaglig utredning, behandling, veiledning og oppfølging, samt kurs og opplæring til foresatte og lokalmiljøet.

Barnehabiliteringens målsetting er å gi barn med funksjonshemming og deres familie god livskvalitet gjennom å tilrettelegge for utviklingsmuligheter og selvstendighet.

Kjennetegn ved barnehabiliteringens arbeidsform:

  • Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene
  • Aktiv innsats i en avgrenset periode
  • Tverrfaglighet
  • Spisskompetanse og spesialisering på ulike fagfelt
  • Fleksibel arbeidsform; poliklinisk og ambulant
  • Samarbeid med familier og fagpersoner på ulike nivå i hjelpeapparatet


Tilstander og behandlinger:

  • Autismespekterforstyrrelser
  • Forsinket utvikling/kognitiv utviklingsforstyrrelse
  • Nevromuskulære tilstander
  • Motorisk utviklingsforstyrrelse
  • Intensiv habilitering
  • Ervervet hjerneskade barn og ungdom
  • Spise/ernæringsvansker
  • Omfattende kommunikasjons- og språkvansker
  • Syndromtilstander med funksjonsnedsettelse
  • Epilepsi ved komplekse nevrologiske tilstander

Videokonferanse:

Vi tilbyr åpen videoveiledning for foreldre, barnehager, skoler eller kommunale tjenester som ønsker anonym veiledning eller drøfting av saker:

https://join.nhn.no 

Oppgi samtale-ID du har fått oppgitt (krever Google Chrome nettleser) og kontakt ekspedisjonen for avtale.

Overnatting under oppholdet

Familien som kommer utenbys fra, kan tilbys egen leilighet med kjøkken, soverom og bad. Dersom dere ønsker leilighet, må du kontakte Barnehabiliteringen for nærmere avtale.

Vi har selvbetjent matservering med brødmat/enkle middagsretter. En ledsager og pasient får dekt kostnadene. Overnatting på Barnehabiliteringen belastes med en egenandel iht. satser definert av pasientreiser. Dette refunderes i etterkant.

Det er å anbefale at matpakke tas med for de som ikke bor på Barnehabiliteringen under utredning/opphold. Kaffe/te holder vi.

Servicerom

Barnehabiliteringen består av to kontorfløyer, en leilighetsfløy og en servicefløy. I servicefløyen finnes de fleste rom for utredning, undersøkelser og utprøvning av hjelpemidler og tiltak. I tillegg til de rom som er avbildet under finnes medisinsk undersøkelsesrom, samtalerom og flere møterom, hvor det også er tilrettelagt for bruk av bildetelefon.

Avdelingsleder
Oddmar Ole Steinsvik

Kontakt

Oppmøtested

Gimleveien 70, Tromsø

Åpent 08-15.30 (mandag - fredag)

Telefon
77755940
mandag - fredag 08-15.30
E-post
Postadresse
UNN Tromsø
Barnehabiliteringen
Postboks 2
9038 Tromsø

Gimleveien 70, Tromsø
Besøksadresse
Gimleveien 70(Google maps)
E-post

Praktisk informasjon

Internett

​Du kan kople deg på det åpne trådløse gjestenettet «Barne-HAB1». Det er fri bruk av gjestenettet.

Parkering

​Vi har et begrenset antall gjesteparkeringsplasser. Alternativt kan du bruke gjesteparkeringsplasser i området mellom Gimleveien 70 og sykehuset noen hundre meter lengre ned i Breivika.

Arrangementer

Regionsenter for døvblindehttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barnehabiliteringen-tromso/regionsenter-for-dovblinde-tromsoRegionsenter for døvblinde

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)