HELSENORGE

Tidlig hjem

Tidlig hjem er et tilbud om tidlig hjemreise for barn i spisetreningsperioden, eller for barn som har spesielle behov og som ikke trenger overvåkning lengre. Disse barna blir fulgt opp av erfarne spesialsykepleiere ved Nyfødt intensiv, med konsultasjoner via Skype. Tilbudet er frivillig og gjelder frem til sonden er fjernet og barnet har stabil vektoppgang.


Nyfødt

Når et barn som er innlagt på Nyfødt intensiv er medisinsk stabilt og klar for det, ønsker vi at barnet og foreldrene skal få reise hjem så tidlig som mulig. Dette er fordi vi mener at barn og foreldre har det best hjemme.

Nyfødt intensiv i Tromsø har ansvaret for en stor og langstrakt region. Denne avstanden kan oppleves belastende for familier som må splittes over en lengre periode. Tidlig hjem gir familien mulighet til å være samlet hjemme, i trygge og vante omgivelser. 

Vi tilbyr tidlig hjem til:

  • Stabile barn uten overvåkning
  • Barn eldre enn 34 uker + 0 dager
  • Barn hvor vekten har snudd
  • Barn som har spist anslagsvis 15 ml selv
  • Barn som har 2 omsorgspersoner i hjemmet
  • Foreldre som snakker godt norsk eller engelsk, og har telefon

Før hjemreise får foreldrene opplæring av spesialsykepleier/NBO-sertifisert (Newborn Behavioral Observation) sykepleier. Disse veileder foreldrene veiledes i observasjon av barnets adferd. Foreldrene får grundig praktisk og teoretisk opplæring i nedleggelse av sonde og sondemating.

Nedleggelse av sonde

 

Mating med sonde

 
Dere skal føle dere trygge på å kunne gi adekvat ernæring. Dere får også gjennomgang og praktisk opplæring i hjerte- lungeredning (HLR) før hjemreise. 

Dere får låne nødvendig utstyr, som vekt og brystpumpe, av avdelingen under innleggelse i Tidlig hjem. Vi etablererer kontakt med helsestasjon, og det er ønskelig med tidlig hjemmebesøk av helsesykepleier. 

Tidlig hjem krever to omsorgspersoner i hjemmet. Ved utskrivelse til Tidlig hjem, starter mor sin foreldrepermisjon. Det søkes pleiepenger for omsorgsperson nummer to.

Dere tilbys tre konsultasjoner per uke på Skype, henholdsvis mandag, onsdag og fredag mellom klokka 08 og 15. Møtet varer mellom 30 og 60 minutter, etter behov. Under selve konsultasjonen snakker vi om amming, sondemating og annet som angår barnet. Vi observerer barnet, og barnet må gjerne veies under selve konsultasjonen. Vi diskuterer vekten til barnet og avtaler en videre plan.

Dere er selvfølgelig velkomne til å kontakte avdelingen utenom avtalte konsultasjoner.

Ved øyeblikkelig hjelp ring medisinsk nødtelefon 113

Når barnet spiser selv, har god vektoppgang og sonden er fjernet, skriver vi barnet ut fra Tidlig hjem. Kommunal helsetjeneste ved helsesykepleier og fastlege tar over den videre oppfølgingen.

Nyttig informasjon

Fant du det du lette etter?