HELSENORGE

Administrasjonen

Administrasjonen har ansvar for den formelle saksflyten for direktørens ledergruppe og foretakets styre i UNN. I tillegg har avdelingen ansvar for tilrettelegging og sekretariatsfunksjoner for ledergruppen og styret, samt de rådgivende organene brukerutvalg og arbeidsmiljøutvalg. Avdelingen ivaretar også det overordnede arkivansvar for UNN, samt systemansvaret for foretakets elektroniske saks- og arkivsystem ePhorte/Elements.

Fant du det du lette etter?