Arbeids- og miljømedisinsk avdeling

Avdelingen består av Arbeids- og miljømedisinsk seksjon og Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet.   • Pasienter kan henvises til utredning ved vår poliklinikk dersom det er mistanke om arbeids- eller miljørelatert sykdom. Vår kompetanse dekker miljøfaktorer av kjemisk, biologisk, fysisk og psykososial art og deres sammenheng med helse.  Virksomheten inkluderer et fokus på den nordlige dimensjon. Vi driver med forskning, kunnskapsformidling (kurs og undervisning), veiledning og gir bistand ved ulike problemstillinger innenfor vårt kompetanseområde. Oppsummert tilbud og tjenester til bedriftshelsetjenester og miljøretta helsevern (pdf), prisliste for utleie av måleinstrumenter (pdf). Arbeidsmedisin, miljømedisin, yrkeshygiene, organisatorisk arbeidsmiljø er andre stikkord for vår aktivitet.


  • Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet er et regionalt klinisk behandlingssenter og en regional kompetansetjeneste innenfor fagområdene astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner.Fant du det du lette etter?