Workshop i psykoedukative tiltak; Kat-kassen, Aktøren og Jeg er noe helt spesielt. Tiltak tilrettelagt for 1.linjetjenesten

Kurs, Habilitering for barn og unge, Tromsø

 

Det er lagt til rette for 4 påbyggende samlinger, hvorav 1. samling over 2 dager. Workshop vil vil bestå av følgende:
- En kort innføring i teoretisk grunnlag for KAT-kassen, Aktøren, og JENS
- Gjennomgang av innhold i KAT kassen, Aktøren, og JENS.
- Tips og drøftinger om hvordan bruke KAT kassen, Aktøren, og JENS.
- Obligatoriske øvelser mellom møtene som presenteres skriftlig til kursleder.

Målgruppen for samlingene er 1.linje tjenesten: Lærere og assistenter i grunnskolen, PP rådgivere, helsesøstre som jobber med og veileder rundt elever med en autismeforstyrrelse.

Deltakerne vil få en innføring i bruk og få mulighet til å prøve ut deler av Kat-kassen, Aktøren og Jeg er noe helt spesielt som vurderes om nyttig i kommunikasjon med barn og unge med en autismediagnose. Det gir rom for etablering av nettverk hvor man kan hente inspirasjon og tips fra andre som bruker verktøyet.

4 samlinger:        
1. Onsdag 23.01.19 kl.:10:30-15:00 / torsdag 24.01.19 kl.:09:00-14:30
2. Onsdag 13.02.19 kl.:10:30-15:00
3. Onsdag 13.03.19 kl.:10:30-15:00
4. Onsdag 15.05.19 kl.:10:30-15:00


Når og hvor

Sted
Gimleveien 70, Tromsø
  
Arrangør
Habilitering for barn og unge, Tromsø
 
Innlegg fra
Psykolog Lill-Kristin Balstad ved Barnehabiliteringen, UNN, Tromsø. 
Kontaktinformasjon
Psykolog Lill-Kristin Balstad, Barnehabiliteringen, UNN. Tlf. 77 75 59 40.
 
Mer informasjon
Påmelding  

Kursavgift er på kr. 1200,-.  Pris og påmelding er bindende for alle fire samlingene. Det er ikke mulig å melde seg på enkeltmoduler. Prisen vil dekke kaffe og te til alle modulene. Matpakke må deltakerne selv ta med.  Kursmateriell vil baseres på materiale som presenteres og må holdes av deltakernes egne instanser. Kursleder kan kontaktes for tips om hvordan det kan skaffes.

Fant du det du lette etter?