Workshop i psykoedukative tiltak - for førstelinjetjenesten

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 15.02.2018, Habilitering for barn og unge, Tromsø

Opplæring i Kat-kassen, Aktøren og Jeg er noe helt spesielt.

Deltakerne skal få trygghet til å kunne bruke Kat-kassen, Aktøren og Jeg er noe helt spesielt i kommunikasjon med barn og unge med en autismediagnose. Etablering av nettverk hvor man kan hente inspirasjon og tips fra andre som bruker verktøyet.

Det er lagt til rette for 4 påbyggende moduler (15.02.18, 22.03.18, 18.04.18, 24.05.18) og vil bestå av følgende:

  • En kort innføring i teoretisk grunnlag for KAT-kassen, Aktøren, og JENS
  • Gjennomgang av innhold i KAT kassen, Aktøren, og JENS
  • Tips og drøftinger om hvordan bruke KAT kassen, Aktøren, og JENS
  • Obligatoriske øvelser mellom møtene som presenteres skriftlig til kursleder
Målgruppe:    
1. linjetjenesten: Lærere og assistenter i grunnskolen, PP-rådgivere, helsesøstre som jobber med og veileder rundt elever med en autismeforstyrrelse.

Når og hvor

Dato
15.02.2018 
Klokkeslett
10:30-14:30 22. februar, 15. mars, 19. april, 31. mai (10.45-15 alle dager)
Sted
Gimleveien 70, Tromsø
  
Arrangør
Habilitering for barn og unge, Tromsø
 
Innlegg fra
Psykolog Lill-Kristin Balstad ved Barnehabiliteringen, UNN Tromsø 
Kontaktinformasjon
Psykolog Lill-Kristin Balstad, Barnehabiliteringen, UNN. Telefon 77 75 59 40
 
Kursavgift: 
Kr. 1200,-.  Pris og påmelding er bindende for alle fire modulene. Det er ikke mulig å melde seg på enkeltmoduler. 

Prisen vil dekke kaffe og te til alle modulene. Matpakke må deltakerne selv ta med. Kursmateriell må deltakerne selv holde. Kursleder kan kontaktes for tips om hvordan det kan skaffes.

Påmelding:    

Påmeldingsfrist:
12.02.18
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)