Workshop i bruk av helgenomsekvensering

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 29.01.2018-31.01.2018

Nasjonal kompetansetjenester for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) arrangerer workshop innen helgenomsekvensering og analysering med fokus på bruk innen mikrobiell diagnostikk, påvisning av antibiotika resistens og epidemiologisk typning.

29-31. januar 2018 arrangerer K-res en workshop innen helgenomsekvensering og analysering av data for hvor den primære målgruppen er leger, bioingeniører, forskere eller annet relevant personale ved medisinsk mikrobiologiske laboratorier.

Workshopen vil bestå av både teori og praktiske oppgaver og arrangeres i samarbeid med eksterne partnere.

Når og hvor

Dato
29.01.2018-31.01.2018 
Klokkeslett
Kontaktinformasjon
For mer informasjon henvises det til invitasjonen og foreløpig program.
For spørsmål kontakt Torunn Pedersen: torunn.annie.pedersen@uit.no eller Ørjan Samuelsen: orjan.samuelsen@unn.no
 
Kurset vil også være åpent for andre relevante målgrupper ved for eksempel universitet og veterinær-medisinsk miljø. 

Workshopen er beregnet for deltakere med ingen eller liten erfaring innen helgenomsekvensering, men som ønsker å lære grunnleggende prinsipper bak helgenomsekvensering og hvordan analysere og ekstrahere ut relevant data.

Workshopen er finansiert av Helse Nord og er gratis for deltakere, men hver enkelt deltaker må selv finansiere reise- og oppholdsutgifter. 
For mer informasjon henvises det til invitasjonen og foreløpig program.

Fant du det du lette etter?