Utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelse - "Å flytte fra foreldrehjemmet", Tromsø

Kurs , 29.-30. mai 2017 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Opplæringstilbud for foreldre/foresatte til en person med utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelse som skal flytte fra foreldrehjemmet.

Kurset er for deg som:

  • Er foreldre/foresatt til en person med utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelse som skal flytte fra foreldrehjemmet.¨
  • Ønsker å få informasjon om støtteordninger/finansiering og boformer
  • Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon for å knytte kontakter og dele erfaringer

Temaer:

  • Hvordan starte prosessen med å flytte fra egen bolig?
  • Samarbeid med NAV. Hvordan finne frem?
  • Kommunale tjenester og hva har vi krav på?
  • Rettigheter, råd og tips fra Fylkesmannen.
  • Erfaring fra en forelder etter en flytteprosessen.
  • Hvordan ivareta helsa på en god måte etter flytting hjemmefra?

Med forbehold om endringer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding:
Kurset inngår som en del av opplæringen ved Habiliteringsavdelingen. Du som pasient settes opp på venteliste til kurs via avdelingen. Hvis du ikke er pasient ved avdelingen kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet e-henvising sendets til: UNN,REKLINIKK/HAB

Henvisningen må inneholde navn og fødselsnummer på de foreldre/foresatte som ønsker å delta på kurset og på den som planlegger å flytte. Du/Dere vil få innkalling fra sykehuset ca 4 uker før kursstart.

Når og hvor

Tid
29.-30. mai 2017
Klokkeslett
 
Sted
Linken møtesenter, Forskningsparken. Tromsø
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Kontakt
Opplæringstilbudet arrangeres vanligvis to ganger per år. Ta kontakt med lms@unn.no om du har spørsmål.
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring inntil 20 deltakere

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet. Mer informasjon om dette får du i brev fra avdelingen når du har fått plass på opplæringstilbudet.

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Habiliteringsavdelingen v/Erik Elvebø Iversen, tlf 77 75 41 77 / erik.iversen@unn.no
Lærings- og mestringssenteret, tlf 77 75 41 71 ved kristin.lernes@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Habiliteringsavdelingen, Norsk Forbund forUtviklingshemmede og Lærings- og mestringssenteret - UNN Tromsø.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)