Utrykningskurs

Kurs, Ambulanseavdelingen

Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.
Utrykning

Kurskalender 2019


Kurs 1. halvår 2019

 • Kurs 1: Uke 5 og 6 (28.1 – 7.2.)
 • Kurs 2: Uke 10 og 11 (4.3 – 14.3)
 • Kurs 3: Uke 14 og 15 (1.4 – 11.4)
 • Kurs 4: Uke 19 og 20 (6.5 – 16.5)
 • Kurs 5: Uke 24  og 25 (11.6 – 20.6)

Kurs 2. halvår 2019

 • Kurs 6: Uke 37 og 38 (9.9 – 19.9)
 • Kurs 7: Uke 41 og 42 (7.10 – 17.10)
 • Kurs 8: Uke 46 og 47 (11.11 – 21.11)
 • Kurs 9: Uke 49 og 50 (2.12 – 12.12)

Den som skal erverve kompetansebevis for utrykningskjøring må før opplæringen starter:
 
 • Dokumentere at de medisinske krav for førerkortklasse D er oppfylt gjennom skjema NA202
 • Fylt 20 år
 • Hatt førerett for klasse B uavbrutt i de siste 2 år
 • Dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger utrykningskjøring eller være under eller ha gjennomført utdanning hvor erverv av kompetanse i utrykningskjøring er relevant
Målgruppe
Personell i brann- og redningstjeneste, ambulansetjeneste, offentlige etater, frivillige organisasjoner og personell som er under utdannelse til disse yrkene.

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
  
Arrangør
Ambulanseavdelingen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har siden 2003 drevet opplæring av førere til utrykningskjøretøy og er i dag godkjent av Statens Vegvesen som kursarrangør i kompetansegivende kurs i utrykningskjøring. Våre instruktører har lang erfaring. 
Kontaktinformasjon
Ambulanseavdelingen, telefon 776 28110

Undervisningsansvarlig (kjøreopplæring) Hans Otto Johnsen, telefon 915 63 585
 
Opplæringen
Kurset vil bli gjennomført etter egen fagplan og i en kombinasjon av teori, gruppearbeid og praktiske øvelser i utrykningsbil. For å bestå kurset må teoretisk og praktisk prøve avlegges hos Statens Vegvesen. Eleven må ha deltatt i det minimum antall timer som er beskrevet for å få den obligatoriske opplæringen godkjent. En undervisningstime varer i 45 minutter. 
 
Opplæringen består av fire trinn som gjennomføres i kronologisk rekkefølge. Måloppnåelse i ett trinn er en forutsetning for å kunne ha godt utbytte av opplæringen i det neste trinnet.
 
Varighet på kurset er 8 dager der opplæringen primært foregår på dagtid/ettermiddag og opplæringssted er Tromsø, men dette kan avtales nærmere ved tilpassede kurs.
 
Påmelding
Påmeldingen er bindende og skal gjøres ved at du sender vedlagte søknadsskjema for kursplass til kontakt. Du vil deretter få bekreftelse fra oss om du er kommet med på kurset du søkte på. I tillegg til søknadsskjema må det vedlegges dokumentasjon på at tilknytningskravet er oppfylt når du søker kurset, ref. utrykningsforskriften § 6 (d.) 
Helseattest
Før opplæringen starter, må det fremlegges dokumentasjon på at førerkortforskriftens krav til helse er oppfylt. For slik dokumentasjon godtas gyldig førerkort klasse D (buss) eller helseattest (NA0202) ikke eldre enn 6 måneder. Dokumentasjon sendes med søknadsskjema for kursplass.

 

 
Pris
Pris for kurset er kr. 23 500,- som skal være innbetalt før kurset starter. Dette inkluderer kursmateriell, teoriundervisning, praktiske øvelser/kjøretimer i utrykningsbil og leie av bil til praktisk prøve. 

Ved ikke bestått på praktisk prøve dekker vi inntil 8 timer med repetisjonskjøring. Utgifter til reise og opphold må dekkes av elev.
 
I tillegg kommer avgifter til Statens vegvesen for teoretisk og praktisk prøve samt nytt førerkort som må dekkes av hver elev.
 
Søknad om førerkort må fylles ut og leveres sammen med helseattest til aktuell trafikkstasjon.
 
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)