Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser

Kurs, 05.02.2019-06.02.2019, Habilitering for barn og unge, Tromsø

Barnehabiliteringen på UNN inviterer til to dagers kurs om utfordrende atferd.
Barnehabiliteringen på UNN inviterer til to dagers kurs om utfordrende atferd. Målgruppen er alle som i sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser, psykisk utviklingshemming eller liknende diagnoser som har, eller står i fare for å utvikle utfordrende atferd. Aktuelle deltakere kan være kan være foreldre, ansatte i barnehage, skole, boliger, helsestasjoner, samt ledere og konsulenter.

Utfordrende atferd har gjennom tidene hatt ulike betegnelser som problematferd, uønsket atferd og atferdsavvik. Dette kurset vil ta for seg forekomst, mulige årsaksforklaringer og hvilke konsekvenser slike problemer vil ha for den enkelte og omgivelsene. Videre vil vi skissere og eksemplifisere måter en kan utrede og kartlegge vanskene og foreta analyser med henblikk på årsaker, samt mulige strategier og tiltak.

Kurset er del i en serie som behandler forskjellige sider ved temaet autisme.

Når og hvor

Dato
05.02.2019-06.02.2019 
Klokkeslett
12:00-15:00 Tirsdag kl 12.00-15.30, onsdag kl. 08.30 -15:00
Sted
UNN Åsgård
Tirsdag kl 12.00-15.30, onsdag kl. 08.30 -15:00.
Fyrhuset kurs- og konferansesenter på Åsgård
 
Arrangør
Habilitering for barn og unge, Tromsø
Autismeteamet 
Kontaktinformasjon
Vernepleier Roy Salomonsen, Barnehabiliteringen, UNN. Tlf. 77 75 59 40.
 
Mer informasjon
roy.salomonsen@unn.no  

Forelesere:

Jørgen Finvåg, fagkonsulent, Barnehabiliteringen UNN

Jeff Lewis, psykolog, Barnehabiliteringen UNN

Roy Salomonsen, fagkonsulent, Barnehabilitering UNN

Bouke Strikwerda, psykiater Habiliteringsavdelingen, Tromsø/BUP Mosjøen

Kurset koster kr. 1.200,- pr. deltaker, inkl. enkel lunsj dag 2 . Foreldre kr. 300,-

Målgruppen vil være både foresatte og andre som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med autismespekterforstyrrelser, utviklingshemming eller liknende diagnoser. Aktuelle yrkesgrupper her kan være ledere, konsulenter og miljøpersonell innen pleie og omsorg, videre helsesøstre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt ansatte i barnehage, skole og i PP-tjenester.

Påmeldingsfrist 1. februar 2019

Påmelding

Kjenner du andre som kan ha interesse av et slikt kurs er vi takknemlig hvis dere kan bringe denne invitasjonen videre.

For andre kurs i regi av Barnehabiliteringen gå inn på 

Barnehabiliteringen, Tromsø

NB! Kurset avvikles med forbehold om at det blir nok påmeldte

Kjenner du andre som kan ha interesse av et slikt kurs er vi takknemlig hvis dere kan bringe denne invitasjonen videre.

Påmeldingen er bindende etter at påmeldingsfristen er ute.

Det er dårlig med parkering så vi vil oppfordre deltakerne til å benytte alternativ transport

Bussruter

Kursdeltakere som ikke jobber på UNN bruker parkeringsautomaten ved hovedinngangen. Følg skilting til gjesteparkering.

Fant du det du lette etter?