Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser

Kurs, 07.02.2018-08.02.2018, Habilitering for barn og unge, Tromsø

Barnehabiliteringen på UNN inviterer til et to dagers kurs om utfordrende atferd.
Målgruppen er alle som i sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og ungdom med autisme, asperger syndrom, psykisk utviklingshemming eller liknende diagnoser.

Barn / ungdom har eller  står i fare for å utvikle utfordrende atferd.

Aktuelle deltakere kan være kan være foreldre, ansatte i barnehage, skole, boliger, helsestasjoner, samt ledere og konsulenter.

Utfordrende atferd har gjennom tidene hatt ulike betegnelser som problematferd, uønsket atferd og atferdsavvik. Kurset vil både ta for seg forekomst, mulige årsaksforklaringer og hvilke konsekvenser slike problemer vil ha for den enkelte og omgivelsene. Videre vil vi skissere og eksemplifisere måter en kan utrede og kartlegge vanskene og foreta analyser med henblikk på årsaker, samt mulige strategier og tiltak. Kurset er del i en kursserie som behandler forskjellige sider ved temaet autisme.

Når og hvor

Dato
07.02.2018-08.02.2018 
Klokkeslett
12:00-15:30
Sted
UNN Åsgård
Onsdag 12.00-15.30 og torsdag  08.30-15.30.
Fyrhuset kurs- og konferansesenter på Åsgård
 
Arrangør
Habilitering for barn og unge, Tromsø
Autismeteamet 

Forelesere:

  • Lill-Kristin Balstad, psykolog, Barnehabiliteringen UNN
  • Oddjørn Løndal, rådgiver/mentor, Regionalt kunnskapsenter for barn og unge – Nord ved UiT 
  • Roy Salomonsen, fagkonsulent, Barnehabilitering UNN
  • Jørgen Finvåg, fagkonsulent, Barnehabiliteringen UNN
  • Aina Sundfær, seksjonsoverlege, BUP Tromsø UNN

Program: PROGRAM 07.08.02.2018.pdf

Kostnader / refusjon:

Kurset koster kr. 1.200,- pr. deltaker, inkl. enkel lunsj dag 2 . Foreldre kr. 300,-

Deltakere som er foreldre/foresatte, deltakere med funksjonshemming og ledsagere, som har henvisning fra lege og/eller innkalling fra Barnehabiliteringen til kurs/opplæring i regi av godkjent helseinstitusjon, vil kunne bruke innkallingen som rekvisisjon til NAV slik at dere får dekket reise- og oppholdsutgifter etter Folketrygdlovens satser og regler (lovens § 5-16 til 5-18).

Kostnader som overstiger Folketrygdens satser vil dere selv måtte dekke. Dere har også rett til opplæringspenger. Det vil si at NAV dekker for tapt arbeidsfortjeneste, etter Folketrygdens satser. Det er her ulik praksis hos arbeidsgiver. Noen gir permisjon med lønn og får refusjon fra NAV, andre gir permisjon uten lønn og du må da selv søke refusjon fra NAV.

Målgruppen vil være både foresatte og andre som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med autismespekterforstyrrelser, utviklingshemming eller liknende diagnoser. Aktuelle yrkesgrupper her kan være ledere, konsulenter og miljøpersonell innen pleie og omsorg, videre helsesøstre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt ansatte i barnehage, skole og i PP-tjenester.

Hvis dere har noen spørsmål angående kurset, så ta kontakt med Jørgen Finvåg (jorgen.finvag@unn.no ). Vi ønsker dere vel møtt til et spennende kurs.

Påmeldingsfrist 2. februar 2018

Kjenner du andre som kan ha interesse av et slikt kurs er vi takknemlig hvis dere kan bringe denne invitasjonen videre.

NB! Kurset avvikles med forbehold om at det blir nok påmeldte

Kjenner du andre som kan ha interesse av et slikt kurs er vi
takknemlig hvis dere kan bringe denne invitasjonen videre.
For andre kurs i regi av Barnehabiliteringen søk på

Barnehabiliteringen, UNN, kurs

Påmelding

Påmeldingen er bindende etter at påmeldingsfristen er ute.
Det er dårlig med parkering så vi vil oppfordre deltakerne til å benytte alternativ transport
Bussruter

Kursdeltakere som ikke jobber på UNN bruker
parkeringsautomaten ved hovedinngangen. Følg skilting til
gjesteparkering.

Foredrag fra kurset


1. Innledning - handout.pdf

2. Hvordan forstå utfordrende atferd - handout.pdf

3. Kartlegging og funksjonelle analyser - handout.pdf

5. Funksjonell kommunikasjonstrening - handout.pdf

6. Regler for bruk av tvang - handout.pdf

Forebygging av utfordrende handout.pdf

OLØ_for_Barnehabiliteringen_8.2.2018.pdf

PROGRAM 07.08.02.2018.pdfFant du det du lette etter?