Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser

Barnehabiliteringen på UNN inviterer til et to dagers kurs om utfordrende atferd.
Målgruppen er alle som i sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og ungdom med autisme, asperger syndrom, psykisk utviklingshemming eller liknende diagnoser.

Barn / ungdom har eller  står i fare for å utvikle utfordrende atferd.

Aktuelle deltakere kan være kan være foreldre, ansatte i barnehage, skole, boliger, helsestasjoner, samt ledere og konsulenter.

Utfordrende atferd har gjennom tidene hatt ulike betegnelser som problematferd, uønsket atferd og atferdsavvik. Kurset vil både ta for seg forekomst, mulige årsaksforklaringer og hvilke konsekvenser slike problemer vil ha for den enkelte og omgivelsene. Videre vil vi skissere og eksemplifisere måter en kan utrede og kartlegge vanskene og foreta analyser med henblikk på årsaker, samt mulige strategier og tiltak. Kurset er del i en kursserie som behandler forskjellige sider ved temaet autisme.

Foredrag fra kurset


1. Innledning - handout.pdf

2. Hvordan forstå utfordrende atferd - handout.pdf

3. Kartlegging og funksjonelle analyser - handout.pdf

5. Funksjonell kommunikasjonstrening - handout.pdf

6. Regler for bruk av tvang - handout.pdf

Forebygging av utfordrende handout.pdf

OLØ_for_Barnehabiliteringen_8.2.2018.pdf

PROGRAM 07.08.02.2018.pdfFant du det du lette etter?