UNN Tromsø - Fagdag: Barn som pårørende

Fagseminar , 05.03.2018

Dagens tema er fokus på godt forebyggende arbeid, pasientforløpet og samhandling.

Barn som pårørende skal sikres god, forståelig og tilstrekkelig informasjon, og nødvendig oppfølging når foreldre/søsken har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Familier med mindreårige barn skal få helhetlige og koordinerte tjenester.

Det er viktig å kjenne til hverandre og vite hva som gjøres i kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Vi kan foreløpig friste med gode faginnlegg ved:
Sykehusprest Ingunn Fossland
Randi Wærholm fra Kreftforeningen
Leder for Barns Beste, Siri Gjesdahl.
Gode representanter fra kommunale tjenester, samhandling og jurist vil også bidra.

Program for dagen legges ut senere.

Fagdagen er GRATIS. Det gis anledning til å kjøpe lunsj i kantinen.

Vi ønsker å invitere interesse - og brukerorganisasjoner, ledere, fastleger, helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, barnevern, skole, barnehager, helsesøstre og andre interesserte.

Når og hvor

Dato
05.03.2018 
Klokkeslett
08:30-15:30 
Sted
UIT Auditorium 1. Teorifagbygget
 
Mer informasjon
Påmelding  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.