Underlivskreft. Mestringskurs, Tromsø

Kurs , 15.-16.mars 2018 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Opplæringstilbud for kvinner som er behandlet for underlivskreft. Ektefelle/partner er også velkommen.

Tilbudet er for deg som:
• Er pasient eller pårørende
• Ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen
• Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon
Temaer vil være:
• En tidligere pasient forteller sin historie
• Underlivskreft - behandling og oppfølging
• Samliv etter behandlingen
• Erfaringsutveksling
• Informasjon om pasientforeningen/lokalgruppen
• Innvirkning på fysisk funksjon v/fysioterapeut
• Informasjon fra sosionom

Velkommen!

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kurset inngår som en del av oppfølgingen ved Kvinneklinikken, og du som pasient settes opp på venteliste til kurs via avdelingen.

Hvis du ikke er pasient ved avdelingen kan du kontakte din lege og be om en kortfattet henvisning som sendes til:
Gynekoloigsk inntakskontor v/Marion Ditlefsen, Unn Breivika, 9038 Tromsø.

Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen. Du/dere vil få innkalling fra sykehuset ca fire uker før kursstart.

Når og hvor

Tid
15.-16.mars 2018
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00
E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Kvinneklinikken v/Ida Charlotte Svenøe tlf: 77 62 64 42 e-post: ida.svenoe@unn.no
Marion Ditlefsen, tlf: 77 62 68 00/ 77 62 67 65 / 77 62 64 42 e-post: marion.ditlefsen@unn.no
eller
Lærings- og mestringssenteret tlf: 77 75 41 70 e-post: Kristin.Lernes@unn.no  

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Klinikk for kreft, kirurgi og kvinnehelse, Kreftforeningen, og Lærings- og mestringssenteret UNN Tromsø

 


 
 
 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)