Ulcerøs Colitt/Morbus Crohn. Ungdomskurs, Tromsø

Kurs , 29. – 30. oktober 2018 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

2-dagers IBD-skole for pasienter i alderen 16-25 år og en pårørende.

Kurset er for deg som:
• Er pasient eller pårørende
• Ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen
• Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon.
Temaer vil blant annet være:
• Hvordan få hverdagen til å fungere?
• Rettigheter (studiesituasjonen, yrkesvalg)
• Skolesituasjonen (komme seg på skolen, oppfølging, sykefravær
• Sosiale aktiviteter
• Kosthold
• Trening
• Sykdommen (graviditet, arv, medisiner og sykdomslære)
• Seksualitet

Med forbehold om endringer
Velkommen!

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kontakt din lege og be om at en kortfattet e-henvisning eller post-henvisning sendes til:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Medisinsk poliklinikk og dagenhet v/ Kate Falch, postboks 62, 9038 Tromsø

Påmeldingsfrist: Henvisninger mottas fortløpende og må være avdelingen i hende senest fire uker før kursstart.

Pårørende: kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon. Du vil få innkalling fra sykehuset når du er registrert som deltaker. Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen.

Når og hvor

Tid
29. – 30. oktober 2018
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, maks 16 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00
E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

For mer informasjon:
Medisinsk poliklinikk/dagenhet tlf: 77 62 81 91 tlf treffetid 13-14.30 e-post: kate.falch@unn.no
eller
Lærings- og mestringssenteret v/ Anne-Jorid Strømholt tlf. 77 75 41 70 e-post:  anne.jorid.stromholt@unn.no  

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Medisinsk poliklinikk/dagenhet, NORILCO og Lærings- og mestringssenteret UNN Tromsø
Les gjerne mer på: www.norilco.no

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)