Ulcerøs colitt, 2 dagers opplæringstilbud, Tromsø

Kurs , 1. – 2. april 2019 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Tilbudet er for deg som har Ulcerøs colitt eller er pårørende (IBD-skole). 

 Tilbudet er for deg som:
• Er pasient eller pårørende som har denne sykdommen
• Ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen
• Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon og for å dele erfaringer 

Temaer:
• Å leve med kronisk sykdom
• Informasjon om sykdommen
• Symptomer, undersøkelser, komplikasjoner
• Medisinsk behandling
• Kirurgisk behandling
• Kostveiledning
• Trygderettigheter i arbeidsliv og på skole

Med forbehold om endringer.
Velkommen!

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kurset tilbys som en del av oppfølgingen ved medisinsk poliklinikk, dagenhet og gastrolab., og du som pasient kan settes opp på venteliste til kurset etter avtale med din behandler.

Hvis du ikke er pasient ved avdelingen kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet henvisning sendes til: Universitetssykehuset Nord-Norge, Gastromedisin.

Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen. Du/dere vil få innkalling fra sykehuset.

Påmeldingsfrist:
Henvisninger registreres fortløpende

Når og hvor

Tid
1. – 2. april 2019
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere. Gjennomføres 1 gang pr år med 2 dagers varighet.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00
E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Medisinsk avdeling tlf: 77 62 81 91. Treffetid: kl 13.00-14.30
Lærings- og mestringssenteret v/ Anne-Jorid Strømholt tlf. 77 75 41 70 e-post:  anne.jorid.stromholt@unn.no

Programmet er utviklet i samarbeid mellom Gastromedisinsk avdeling, NORILCO, Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer og Lærings- og mestringssenteret UNN Tromsø.


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)