Thyroidea- "Å leve med cancer thyroidea", Tromsø

Kurs , 1.-2. november 2018 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

For pasienter som har eller har hatt cancer thyroidea.

Tilbudet er for deg som:

  • Ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen
  • Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg.

Temaer:

  • En tidligere pasient forteller
  • Behandling og oppfølging
  • Fatigue
  • Kognitive prosesser
  • Hverdagslivet etter kreftdiagnosen
  • Erfaringsutveksling

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kurset inngår som en del av oppfølgingen ved Avd. for endokrin kirurgi. Hvis du ikke er pasient ved avdelingen, kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet e-henvisning sendes til BDS, LMS- kurs ”ca. thyroidea” eller posthenvisning til:
UNN, Brystdiagnostisk Senter, Sykehusveien 38, 9038 Tromsø.

Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen. Du/dere vil få innkalling fra sykehuset før kursstart.

Når og hvor

Tid
1.-2. november 2018
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Kontakt
Ta kontakt med lms@unn.no om du har spørsmål.
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasient hotellet Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Pårørende i følge med pasient betaler ikke egenandel og kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon.

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
 
Avd. for endokrin kirurgi v/kreftspl. Rita Larsen tlf: 776 28097
e-post: rita.larsen@unn.no  
eller spes. spl. Marit Søreng
e-post: marit.soreng@unn.no
eller
Lærings- og mestringssenteret tlf: 77 75 41 70 e-post: Kristin.Lernes@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Avd. for endokrin kirurgi, Kontaktutvalget for cancer og thyroideaopr. og Lærings- og mestringssenteret UNN Tromsø.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)