HELSENORGE

The 2nd Annual Tromsø Conference in Neurohabilitation

 

bilde havørn


Presentasjoner som er gitt lov å dele er merket med blått under, de er tilgjengelige ut mai 2023. Ved bruk bes det opplyst om kilde.
PRESENTASJONER
MANDAG 13 MARS 2023
Habiliteringsmedisinsk tilnærming (Eva Male Davidsen)
Tidlig identifisering av nevroutviklingsforstyrrelser ( Kenneth Larsen)
KBP - overføring av forskningskompetanse til klinikk (Anders Nordahl-Hansen)
Planlagt tvang i behandlingen av mennesker med utviklingshemming (Silje Tessem og Audny Anke)
Kan innovativ mHelse-støtte stimulere fysisk aktivitet hos personer med utviklingshemming? (Henriette Michalsen)
Syndromologi – gjenkjenningskompetanse (Marie F. Smeland)
Hvorfor gjør vi det vi gjør? (Børge I Mathiassen)
Hvordan er diagnosekriteriene utformet? (Roald Øien)
Menneskerettighetene er en gutt som sier: Men keiseren har jo ikke klær på seg (Marius Storvik)
Autism Spectrum Disorder in Infancy: Studies of Younger Siblings of Children with Autism (Dr.Katarzyna Chawarska )
A critical view of the use of force against people with learning disabilities or autism in inpatient settings (Dr. Alina Haines-Delmont)
Screening for developmental conditions: Good or bad idea? (Phillip Wilson)
Hjerteproblematikk; forebygging og medikamentbruk (Geir Heggelund)
WORKSHOP: Autisme og psykisk helse_Angst og vegring
WORKSHOP: Autisme og psykisk helse_ASD og mental helse
WORKSHOP: Autisme og psykisk helse_Behov for tilpasset behandling
WORKSHOP: Autisme og psykisk helse_Autisme og psykisk helse
Utfordrende atferd (Nils Øyvind Offernes)
«Unike tenner» – et søkeverktøy for tannhelsepersonell (Ole Rasmus Theisen)
Tiltak ved utfordrende atferd - voksne (Mark Palmieri)
Hvorfor bør lovverket om tvang overfor personer med utviklingshemming endres? (Bjørn Roar Vagle)
Mage/tarmproblematikk; forebygging og medikamentbruk (Kim Mortensen)
Tiltak ved utfordrende atferd - barn og unge (Mark Palmieri)
Kunnskapsbasert Habilitering: e-læringstilbud til kommuner…(Hege Ramsøy-Halle)
Neurodevelopmental disorders in a life span perspective (Dr. Vanessa Hus Bal)

TIRSDAG 14 MARS 2023
Experience of using information from mapping and investigation in a guidance context (Mark Palmieri)
Bruk av data fra adaptiv kartlegging (Celine Saulnier)
Psykometriske- eller kliniske metoder, hva kan vi stole på i diagnostisk utredning? (Børge I Mathiassen)
Utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse i møte med strafferettspleien (Erik Søndenaa)
Challenging the ‘norm’ regarding the use of restrictive practices… (Dr. Alina Haines-Delmont)
Kriminalomsorgen - fengsel, friomsorg, fengselshelsetjeneste (Erik Søndenaa)
Skolevegring (Ellen Kathrine Munkhaugen)
Suicidalitet og nevroutviklingsforstyrrelser (Trine Elisabeth Iversen)
Trauma and challenging behaviour (Mark Palmieri)
Om tjenestetilbudet innen nevroutviklingsforstyrrelser (Ellen Kathrine Munkhaugen)
Fant du det du lette etter?